comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Centrele de plasament, pe cale de dispariție

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
17/02/2014 | Locale Ialomita

Copiii din centre, îngrijiți în Complexul de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia

Consiliul Judeţean Ialomiţa a adoptat, săptămâna trecută, o hotărâre prin care se propunea închiderea Centrului de Plasament nr. 6 situat în Slobozia, restructurarea Centrului de Plasament nr. 2 din Slobozia, şi înfiinţarea Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia în Slobozia. Cu această ocazie, a fost acordată și o diplomă de merit reprezentantului Fundației Sera, Bogdan Simion, pentru contribuția deosebită la susținerea programelor de asistență socială și protecția copilului din județ.

Centrul de plasament nr. 6 propus spre închidere este amplasat în cartierul Slobozia Nouă, din municipiul Slobozia, şi se află în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, fiind centru de plasament pentru copii și tineri cu dizabilităţi severe. Spaţiile arondate acestei instituţii datează din anul 1979, iar anterior preluării de către Consiliul Judeţean Ialomiţa, în anul 2000, au fost destinate educaţiei copiilor cu dizabilităţi şi găzduirii acestora, în ele funcţionând Şcoala Specială Slobozia Nouă şi internatul acesteia.

De asemenea, Centrul de plasament nr. 2, propus spre restructurare, se află tot în subordinea DGASPC Ialomiţa, fiind situat pe bulevardul Chimiei, undeva între BRD și Raifeissen.

Acest imobil a fost proiectat şi a funcţionat până la Revoluţie ca locuinţă de serviciu pentru liderii judeţeni ai partidului comunist. Ulterior, în această clădire s-a amenajat Casa de Copii Preşcolari nr. 1 Slobozia, care în anul 1998, la înfiinţarea Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Ialomiţa, prin preluare de către aceasta, s-a transformat în Centrul de Plasament nr. 2 Slobozia.

Centrul de Plasament nr. 6 Slobozia este o instituţie rezidenţială de tip vechi, cu o structură improprie, care nu mai corespunde nevoilor actualilor beneficiari. Închiderea centrelor rezidenţiale de tip vechi prin dezvoltarea de servicii alternative de tip familial se încadrează în politicile existente la nivel naţional în domeniul protecţiei copilului.

Preocuparea pentru închiderea/restructurarea serviciilor rezidenţiale de tip vechi şi dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial pentru îngrijirea copiilor a existat şi la nivelul judeţului nostru încă din anul 2003, când s-a închis Centrul de Plasament nr. 5 Slobozia şi s-au înfiinţat trei case de tip familial în municipiul Slobozia, fiind urmată în anul 2006 de închiderea Centrului de Plasament nr. 7 Movila şi transferarea copiilor în două case de tip familial în Feteşti şi Ţandărei. Evaluările psihologice periodice ale copiilor găzduiţi în serviciile rezidenţiale, realizate de specialiştii DGASPC Ialomiţa, au relevat diferenţe semnificative între copiii din centrele de tip vechi şi cei din serviciile de tip familial nou înfiinţate, atât în ceea ce priveşte dezvoltarea psiho-comportamentală şi emoţională, cât şi în ce priveşte capacitatea lor de integrare în comunitate.

Copiii din casele de tip familial îşi formează mai repede deprinderi de autonomie personală şi socială (se deplasează prin oraş, fac cumpărături, accesează instituţii publice etc), îşi fac prieteni mai uşor, sunt capabili să-şi exprime punctul de vedere şi să se implice în diferite proiecte.

Un alt aspect observat, referitor la impactul serviciilor nou înfiinţate asupra copiilor, îl reprezintă progresele rapide pe care copiii de vârstă mică le fac în momentul în care sunt transferaţi din centrul pentru copilul 0-3 ani în aceste servicii, în comparaţie cu serviciile de tip rezidenţial clasic.

Propunerea de închidere a centrului din Slobozia Nouă este rezultatul constatărilor prezentate mai sus, dar şi a altor motive de ordin administrativ şi organizatoric. Centrul de Plasament nr. 6 Slobozia a găzduit iniţial fete cu întârziere uşoară în dezvoltarea psihică, fără dizabilităţi motorii şi de comportament severe, structura centrului fiind propice acestei categorii de beneficiari.

Treptat, acestea au terminat şcoala şi au părăsit centrul, în locul lor fiind aduşi copii cu retard sever în dezvoltarea psihică şi de limbaj, asociat în unele cazuri şi cu retard sever în plan motor sau cu tulburări grave de comportament. În aceste condiţii, beneficiarilor actuali le este greu să urce şi să coboare scările pentru a mearge la sala de mese sau în sălile de clasă, existând şi pericolul de a ieşi pe balcon, de a deschide ferestrele, care nu sunt prevăzute cu sisteme de securitate şi a cădea de la etaj, fiind vorba de copii, tineri care nu ştiu să se ferească de pericole şi care au frecvent crize de agitaţie psihomotorie cu auto- şi heteroagresivitate.

Uşile de la cele două intrări în clădire nu se închid ermetic, pierzându-se căldură, clădirea nu este izolată termic, iarna fiind frig, iar vara foarte cald în interior. Acest fapt duce la costuri ridicate cu întreţinerea pe fiecare copil, acestea ajungând la 684 lei/lună, fiind unul din costurile cele mai ridicate comparativ cu celelalte servicii de tip rezidenţial pentru copii. Costurile cu întreţinerea preconizate pentru noile servicii vor fi de aproximativ 504 lei/lună pentru fiecare copil, făcându-se astfel o economie de peste 100 lei/copil/lună.

Un alt aspect care trebuie luat în considerare când vorbim de închiderea acestui centru este cel referitor la amplasamentul imobilului, care prin faptul că este localizat între două şosele, iar beneficiarii acestui centru nu ştiu să se ferească de pericole și pot deveni oricând victime ale unor accidente de maşină.

Odată cu mutarea lor în casele de tip familial, se vor intensifica şi programele de terapie complexă pe care le urmează aceşti copii/tineri în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-psihic Slobozia, în felul acesta realizându-se completarea unei îngrijiri de calitate cu o intervenţie de specialitate adaptată fiecărui beneficiar.

În ceea ce priveşte centrul propus spre restructurare, beneficiarii mutaţi într-o casă de tip familial sunt copii cu dizabilitate severă, imobilizaţi la pat, aceştia fiind destul de greu de deplasat la sala de mese şi alte spaţii de la parter, în condiţiile în care centrul nu are lift sau platformă fixată la scări.

În acest moment centrul este supraaglomerat, având 30 de beneficiari, la acest lucru adăugându-se şi faptul că sunt de vârste diferite, existând un decalaj destul de mare între etapele de dezvoltare ale copiilor, unii fiind din grupa de vârsta 3-10 ani, iar alţii fiind cu vârste cuprinse între 14 – 20 de ani.

La aceste diferenţe de vârstă se adaugă şi cele legate de tipul de dizabilitate, majoritatea beneficiarilor cu vârste de peste 14 ani fiind cu dizabilitate neuro-psihică şi cu tulburări de comportament, faţă de ceilalţi de vârstă mai mică, ce sunt cu dizabilitate asociată neuro-psihomotorie şi retard sever în plan motor.

Prin transferul unui număr de 12 copii de vârsta mică, cu dizabilitate neuropsihomotorie, într-o casă de tip familial, aceştia vor avea mai mult spaţiu la dispoziţie, acesta şi mobilierul fiind adaptate specificului dizabilităţii lor, iar personalului îi va fi mai uşor să-i manevreze la baie, toaleta şi dormitoare.

Tipurile de servicii alternative de protecţie propuse pentru a prelua atribuţiile de îngrijire a copiilor proveniţi din instituţia închisă au fost casele de tip familial şi transferul tinerilor de peste 18 ani într-un centru pentru protecţia persoanelor adulte cu dizabilitate.

case tip familial bora

În acest sens, au fost identificate trei terenuri în municipiul Slobozia pentru construcţia caselor de tip familial. Datorită faptului că cele trei case de tip familial «Kalina» «Maria» şi «Vlăduţ» vor fi amplasate una lângă alta, în Cartierul Bora, Slobozia, acestea vor funcţiona sub numele de Complexul de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia.

Urmează să se construiască şi o magazie de alimente care va deservi toate cele trei case de tip familial, fondurile pentru realizarea construcţiei provenind tot de la Fundaţia Sera România. Două din aceste case de tip familial vor avea o capacitate de 18 locuri, fiind destinate copiilor/tinerilor proveniţi din Centrul de Plasament nr. 6 Slobozia, iar una de 12 locuri, fiind pentru copiii proveniţi din centrul propus spre restructurare.

Trebuie menționat că Centrul de Plasament nr. 6 Slobozia Nouă a încetat să mai asigure servicii de găzduire copiilor cu dizabilităţi începând cu luna septembrie 2012, dată la care au fost deschise două case de tip familial cu capacitate de 18 locuri. Cea de-a treia casă de tip familial unde au fost transferaţi copiii din Centrul de Plasament nr. 2 Slobozia a început să funcţioneze din luna ianuarie 2013.

Oficial, însă, săptămâna trecută s-a propus spre aprobare Consiliului Judeţean Ialomiţa închiderea Centrului de Plasament nr. 6 Slobozia Nouă, ca şi compartiment rezidenţial al DGASPC Ialomiţa, fără personalitate juridică, restructurarea Centrului de Plasament nr.2 Slobozia şi înfiinţarea Caselor de Tip Familial «Kalina» «Măria» şi «Vlăduţ», cuprinse în cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia.