comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomiţa: avalanşă de cereri de restituire a taxei auto

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
26/01/2012 | Locale Ialomita

În numai trei zile, peste 50 cereri de restituire a diferenţei dintre taxa de poluare/taxa specială şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, au fost depuse la Direcția Finanțelor Publice Ialomița, acestea urmând să fie soluţionate de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.

Cele mai multe cereri au fost înregistrate până în prezent la A.F.P. Urziceni (27) urmată de A.F.P. Slobozia cu 20 de cereri.
Potrivit legii, taxa auto trebuie plătită o singură dată, atât pentru autovehiculele noi sau second-hand care se înmatriculează pentru prima dată în România, indiferent dacă autovehiculul este produs în ţară sau străinătate, cât şi pentru autovehiculele înmatriculate înainte de ianuarie 2007 pentru care nu a fost plătită o astfel de taxă, aceasta fiind suportată de către cumpărător.
De asemenea, actul normativ prevede o reducere a taxei de poluare cu până la 25%, dând posibilitatea ca, în cazul în care taxa plătită de la 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din aplicarea actualei legi, contribuabilii să poată solicita restituirea sumelor
reprezentând diferenţa de taxă plătită.
Persoanele care constată că au de recuperat bani din taxa auto trebuie să depună la organele fiscale competente o cerere de restituire (care este disponibilă începând de luni la toate administraţiile financiare teritoriale), însoţită de următoarele documente, în original sau în copie: documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare/taxei speciale pentru autoturisme (chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont), copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.