Ialomița: Au fost stinse 60 focare de pestă porcină africană

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Ținând cont de modificările aduse procedurii de stingere a focarelor de pestă porcină africană, conform Manualului Operațional pentru intervenția în focarele de pestă porcină africană, ediția III – 2019, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, că în perioada 25.02. – 05.03.2019, au fost stinse  60 focare de pestă porcină africană, după cum urmează: Vladeni (19 focare), Mihail Kogălniceanu(9 focare), Hagieni (4 focare), Bordușani (2 focare),  Cegani (1 focar), Făcăeni (10 focare), Progresu (2 focare), Platonești (6 focare), Lăcusteni (3 focare), Maltezi (2 focare) și Movila (2 focare).

În ceea ce privește situația epidemiologică actuală informăm crescătorii de porcine că în data de 22.02.2019 au fost confirmate 4 cazuri de pestă porcină africană la mistreți morți pe FV7 Ciunga, iar în data de 25.02.2019 a fost confirmat un caz de pestă porcină africană la un mistreț vânat pe FV18 Gheorghe Lazăr.

Ținând cont de cele precizate subliniem faptul că datorită situației epidemiologice existente în mediul silvatic, exploatațiile nonprofesionale în care s-a efectuat uciderea preventivă a tuturor porcinelor, aflate în localitățile cuprinse în zona infectată, cu o rază de 8 km (200 km²), stabilită în concordanță cu prevederile Directivei 60/2002, art. 16, pentru combaterea cazurilor de pestă porcină africană, nu pot fi repopulate la momentul actual: Vlădeni , Mihail Kogălniceanu, Hagieni, Bordușani,  Cegani, Făcăeni, Progresu, Platonești, Lăcusteni, Maltezi  și Movila. Repopularea acestor exploatații cu porcine, se va putea realiza doar după ce:

  • S.V.S.A. Ialomița va analiza statusul epidemiologic al zonei (prezența mistreților în zona infectată, rezultatele de laborator obținute pentru mistreții vânați sau morți); această analiză este condiționată de prezentarea de către administratorii fondurilor cinegetice a rezultatelor evaluărilor numărului de mistreți, pe fiecare fond de vânătoare;
  • introducerea de porci santinelă în exploatațiile afectate;
  • obținerea, după minim 45 de zile de staționare în exploatațiile afectate a porcilor santinelă, a rezultatelor serologice negative în direcția pestei porcine africane;

Imediat ce situația epidemiologică o va permite, D.S.V.S.A. Ialomița va notifica fiecare Unitate Locală de Sprijin cu privire la posibilitatea reînceperii populării cu porcine a exploatațiilor aflate pe raza localităților cuprinse în zona infectată, precum și condițiile pe care trebuie să le respecte crescătorii.

In data de 04.03.2019 in baza unei sesizări primite de la o instituție care, conform Programului de Măsuri, are in atribuții monitorizarea mișcărilor necontrolate de animale in zonele de restricții ale focarelor de Pestă Porcină Africană, consilieri din cadrul D.S.V.S.A. Ialomița impreună cu reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Jandarmi și ai Inspectoratului Judetean de Poliție au verificat 10 exploatații nonprofesionale din Orașul Fetești. Cu ocazia verificarilor s-a constatat că în 6 exploatații nonprofesionale proprietarii achiziționaseră suine incălcînd Programul de Măsuri nr. 14746/31.07.2018 privind combaterea focarului de Pestă Porcină Africană din localitatea Fetești aprobat prin Hotărîrea Centrului Local de Combatere a Bolilor Ialomița nr.61/31.07.2018 și Programul de Măsuri nr. 23509/03.10.2018 pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană de pe Fondul de Vînătoare 1 Căbăl, localitatea Fetești fiind cuprinsă in zona infectată cu o rază de 8 km(200km²), in concordanță cu prevederile directivei60/2002 art.16.

Pentru incălcarea măsurilor dispuse prin Programele de Măsuri mai sus menționate și deținerea de animale neidentificate s-au aplicat 6 sancțiuni contravenționale in valoare de 22740 lei, conform H.G. 984/2005 actualizată

Vă reamintim că toți proprietarii au obligativitatea respectării legislației în vigoare în ceea ce privește identificarea animalelor și circulația acestora, în caz contrar putând fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariției bolii.

Comunicat de presă: DSVSA – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa