comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: 4,88% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM, în luna decembrie  2020

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
26/01/2021 | Locuri de munca

La sfârșitul lunii decembrie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.581  șomeri (din care 2.054 femei), rata șomajului fiind de 4,88%, cu 0.35pp peste valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2019.

Rata Somajului Ialomita

Din totalul de 4.581  persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 1.448 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.133 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.131 șomeri provin din mediul rural și 1.450 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4581
< 25 ani 551
între 25-29 192
între 30-39 681
între 40-49 1298
între 50-55 950
peste 55 ani 909

Șomerii absolvenţi de studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (31,39%), urmati de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (30.08%), iar 15.60% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 21,18% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1.75%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.368 persoane foarte greu ocupabile, 1.385 greu ocupabile, 588 mediu ocupabile, iar 240 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița