comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: 21 de focare de pestă porcină africană

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
18/09/2019 | Lege si Ordine

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, despre  situația referitoare la pesta porcină africană în județul Ialomița.

Astfel la data de 18.09.2019, pe raza județului Ialomița, sunt declarate un număr de 21 focare de boală, toate în exploatații nonprofesionale, după cum urmează:

 • localitatea Gimbășani – 4 focare;
 • localitatea Mărculești – 8 focare;
 • localitatea Sărățeni – 5 focare;
 • localitatea Grecii de Jos – 1 focar;
 • localitatea Gheorghe Doja – 1 focar;
 • localitatea Fierbinții de Sus – 2 focare.

De asemenea există o suspiciune de boală într-o exploatație nonprofesională de pe raza localității Fierbinții de Jos.

Ultimul focar de boală, în exploatații nonprofesionale, a fost confirmat în data de 17.09.2018.

În ceea ce privește mediul silvatic, la data actuală sunt confirmate 148 cazuri pe mistreți morți și 13 cazuri pe mistreți vânați pe un număr de 13 Fonduri de Vânătoare (FV 10 Chirana, FV1 Căbăl, FV 2 Cegani, FV3 Făcăeni, FV7 Ciunga, FV11 Sudiți, FV12 Săveni, FV5 Vlădeni, FV18 Gheorghe Lazăr, FV33 Groasa, FV17 Gimbășani, FV19 Ciulnița, FV22 Slobozia).

Ultima confirmare în mediul silvatic a fost în data de 13.09.2019 (2 cazuri mistreți vânați pe FV22 Slobozia).

D.S.V.S.A. Ialomița depune eforturi pentru prevenirea extinderii bolii pe teritoriul județului, principalele măsuri întreprinse fiind următoarele:

 • distribuirea și afișarea, în toate localitățile județului, de materiale informative ce conțin principalele măsuri ce trebuiesc respectate de crescători pentru prevenirea apariției bolii;
 • emiterea periodică a unor comunicate de presă ce conțin informații la zi cu privire la evoluția bolii, localitățile afectate și măsurile principale care trebuiesc respectate de crescători;
 • asigurarea permanenței (24 de ore din 24) pentru a răspunde oricărei solicitări a crescătorilor de porcine, în cazul observării primelor semne de boală sau a înregistrării de mortalități la porcine;
 • aplicarea imediată, încă din faza de suspicionare a bolii, a măsurilor prevăzute de legislația în vigoare (punerea exploatațiilor sub supraveghere oficială, eutanasierea animalelor afectate de boală, ecarisarea acestora conform prevederilor legale, dezinfecția exploatațiilor afectate);
 • verificare perioadică a exploatațiilor nonprofesionale considerate cu risc major în apariția bolii (cantoane, stâne, exploatații situate la marginea localităților, etc.);
 • întocmirea documentației specifice în vederea acordării, în timp cât mai scurt, a despăgubilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, pentru toți proprietarii de suine care au respectat toate prevederile legislative în ceea ce privește identificarea și circulația porcinelor, respectarea normelor minime de biosecuritate, anunțarea imediată a primelor semne de boală.

În ciuda tuturor eforturilor depuse se constată că reapariția bolii pe teritoriul județului și ulterior extinderea focarelor de boală are ca principală cauză nerespectarea, de către crescătorii din gospodăriile populației, a regulilor minime de biosecuritate și a normelor sanitare veterinare ce reglementează comerțul cu porcine, în urma anchetelor epidemiologice efectuate în focarele de boală identificându-se următoarele neconformități:

–          ascunderea de proprietari apariției primelor semne de boală și mai mult ascunderea cadavrelor animalelor moarte prin îngropare în gospodăriile proprii;

 • aruncarea cadavrelor de animale la marginea localităților, pe drumuri rutiere sau pe terenuri agricole;

–          vânzarea și cumpărarea de animale fără documente sanitare veterinare, nefiind astfel posibilă stabilirea trasabilității acestor animale și dacă ele provin din zone cu restricții de pe raza altor județe;

–          efectuarea de tratamente medicamentoase, injectabil, cu persoane neautorizate asupra animalelor ce prezentau semne de boală;

–          neanunțarea către medicul veterinar de liberă practică a sacrificării animalelor din exploatație și nepredarea mărcilor de identificare în vederea actualizării Bazei Naționale de Date pentru exploatațiile respective;

–          deplasarea cu mijloace agricole în zone contaminate unde boala a evoluat agresiv atât la porcul domestic cât și la mistreț fără a dezinfecta mijloacele auto înainte de întoarcerea în exploatații;

–          aducerea de furaje din zone contaminate și administrarea ulterioară a acestora în hrana animalelor;

–          hrănirea animalelor cu furaje recoltate din imediata apropiere a zonelor împădurite sau a zonelor în care au fost observați mistreți;

–          nerespectarea regulilor minime de biosecuritate la nivelul exploatațiilor (utilizarea comună a îmbrăcămintei și încălțămintei atât pe strada cât și atunci când se intra în adăpostul porcinelor, vizitarea altor exploatații cu porcine, vizitarea zonelor împădurite etc.).

Toți proprietarii care au încălcat normele sanitare veterinare în ceea ce privește circulația și identificarea porcinelor precum și cei care nu au respectat măsurile impuse de legislație pentru prevenirea apariției bolii au fost sancționați contravențional, conform prevederilor în vigoare, neputând astfel beneficia de despăgubirile cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare.

În focarele de boală amintite au existat un număr total de 104 porcine afectate dintre care 18 porcine moarte și 86 porcine eutanasiate. Toate cadavrele au fost ecarisate prin incinerare în unități autorizate sanitar-veterinar.

Subliniem faptul că fără sprijinul și înțelegerea cetățenilor, în special a crescătorilor de porci, apariția unor noi focare de boală nu poate fi stopată, fapt ce va duce la pagube economice importante atât în sectorul industrial cât și în cel gospodăresc.

D.S.V.S.A. Ialomița reamintește crescătorilor de suine principalele măsuri care pot preveni extinderea bolii la nivelul județului:

 • în toate localitățile cuprinse în zonele de protecție și supraveghere stabilite ca urmare a confirmării unor focare de boală, toți porcii trebuie ținuți în adăposturi amenajate astfel încât să fie evitat contactul cu alte porcine sau cu porcii mistreți; circulația porcinelor în aceste localități este interzisă;

În localitățile care nu sunt supuse restricțiilor de boală:

 • achiziționarea de porcine se va face doar din exploatații care nu au fost afectate de boală, exploatații care vor fi situate în localități ce nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare în ceea ce privește pesta porcină africană;
 • porcinele trebuie să fie obligatoriu identificate în exploatația de origine și să figureze în BND pe exploatația respectivă;
 • înainte de achiziționare vânzătorul și cumpărătorul sunt obligați să solicite medicului veterinar de liberă practică din localitatea respectivă efectuarea examenului clinic și eliberarea documentelor sanitare veterinare;
 • transportul porcinelor se va realiza cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, care în prealabil vor fi dezinfectate;
 • la sosirea porcinelor în exploatații cumpărătorul va notifica imediat medicul veterinar oficial de la Circumscripția Sanitară Veterinară Arondată, pentru introducerea în exploatație a porcinelor, prezentând către acesta documentele eliberate de medicul veterinar de liberă practică de la exploatația de origine;
 • asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi utilizat doar pentru accesul în adăpostul porcinelor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă;
 • este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele de stradă;
 • este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine;
 • este strict interzisă vizitarea exploatației și în special a adăpostului de porcine, de către vizitatori care dețin porci în exploatațiile proprii, sau de vizitatori care au legătură cu mediul silvatic;
 • periodic se va efectua dezinfecția aleilor și a adăposturilor;
 • se vor asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și hrănire a animalelor;
 • porcinele vor fi ținute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate;
 • este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale;
 • anunțarea imediată a pierderii crotaliilor, a oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte a animalelor sau in cazul observării la nivelul localității a comercianților ilegali de animale la S.V.S.A. Ialomița ( telefon 0243/232069, medic veterinar oficial, medic veterinar de liberă practică).

Totodată D.S.V.S.A. Ialomița vă informează că achiziționarea de suine de la persoane necunoscute, fără documente sanitare veterinare reprezintă un risc major de reapariție a Pestei Porcine Africane în județul Ialomița, în acest caz proprietarii de animale  putând fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariției bolii.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIȚA