comenzi la domiciliu cliseru.ro

HOTĂRÂREA NR. 4 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Slobozia

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
18/03/2020 | Locale Ialomita

Având în vedere:

– Prevederile art.2, lit.d) si art. 24, lit a) din  Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgență, aprobata prin Legea nr.15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare ;

– Prevederile art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

– O.M.S. NR.313/26.02.2020 pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internatională determinată de infectarea cu Covid-19 si stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei;

– Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc ;

– Dispozitia D.S.U. nr. 523/25.02.2020 referitoare la masurile necesare pentru gestionarea infectiilor cu Coronavirus pe teritoriul Romaniei ;

–  Hotararea nr. 1/26.02.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita;

–  Hotararea nr. 1/05.03.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita ;

–  Hotararea nr. 1/09.03.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita ;

–  Hotararea nr. 6/09.03.2020 a Comitetului National Pentru Situatii Speciale de Urgenta ;

–  Hotararea  nr.9/14.03.2020 a Comitetului National Pentru Situatii Speciale de Urgenta ;

– Hotararea nr. 11/17.03.2020 a Comitetului National Pentru Situatii Speciale de Urgenta ;

 Hotărăște:

Art. 1. Pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și non-alcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației, cu excepția activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room service” sau livrare la client.

Art. 2.  Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise, iar pentru cele ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, organizatorii sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minim 1 metru între participanți.

Art. 3. Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

Art. 4. În scopul prevenirii infectării cu coronavirusul Covid- 19 se restricționează accesul în parcurile din municipiul Slobozia. În acest sens, Direcția de Administrare a Domeniului Public si Poliția Locală Slobozia vor marca cu bandă de interdicție zonele de acces în parcuri, precum și locurile de joacă.

Acestea vor fi marcate și cu măsuri de informare a populației.

Membrii grupului de cetățeni care se implică voluntar în activitățile de prevenire și combatere a efectelor noului coronavirus vor sprijini activitatea Comitetului Local al Municipiului Slobozia prin distribuirea către populație a măsurilor ce trebuie respectate în această perioadă.

Prezenta hotărâre  va fi adusă la cunoștința celor în drept, prin grija domnului Marinescu Ionel, sef S.V.S.U., secretar C.L.S.U. Slobozia.

 Presedinte C.L.S.U.,  Primar Mocioniu Adrian – Nicolae

Slobozia, 18.03.2020