comenzi la domiciliu cliseru.ro

Hotărârea 108 a CJSU Ialomița. Transformarea Spitalului Orăşenesc Ţăndărei în Spital Suport COVID-19

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
19/11/2020 | Locale Ialomita

HOTĂRÂREA NR. 108 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa din data de 18.11.2020, ora 18.00

Având în vedere:

  • Prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Prevederile O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
  • Prevederile H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

Prevederile Hotărârii nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; Legea 95/2006 actualizată, privind reforma în domeniul sănătăţii;

  • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Adresa Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa cu nr. IL-14973/17.11.2020 privind propunerea de tranformare a Spitalului Orăşenesc Ţăndărei în Spital Suport COVID 19

În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.J.S.U. Ialomiţa, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa coroborat cu art. 2 din Hotărârea nr.l a C.J.S.U. din 05.03.2020, în data de 18.11.2020, adoptă următoarele:

Articol unic    Se aprobă propunerea    Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa, privind transformarea Spitalului Orăşenesc Ţăndărei, în Spital Suport COVID 19.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor în drept prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ IALOMIŢA, PREFECT,  TONIŢA MANEA