Formularul 097 privind „TVA la încasarea facturii” trebuie depus până la 25 octombrie

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi că Formularul 097 – Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului  TVA la încasare a fost aprobat prin Ordinul ANAF nr. 1529/2012.

Această declaraţie trebuie depusă până la data de 25 octombrie 2012, la  registratura organului fiscal teritorial sau prin poştă cu confirmare de primire, de contribuabilii care aplică sistemul de plată a TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013, sistem care permite plata taxei la încasarea facturii, şi nu la emiterea ei.

Această declaraţie trebuie depusă de:

– persoanele impozabile a căror cifră de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013;

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 şi a căror cifră de afaceri de la momentul înregistrării în scopuri de TVA şi până la sfârşitul anului 2012 nu depăşeşte plafonul şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013;

– persoanele impozabile reînregistrate în scopuri de TVA (dupa ce codul de TVA le-a fost anulat – conform art. 153 alin 9^1) în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 şi a căror cifră de afaceri, realizată în cursul anului 2012 în perioada în care au fost inregistraţi în scopuri de TVA nu depăşeşte plafonul şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013;

– persoanele impozabile a căror cifră de afaceri din anul precedent nu depăşeşte plafonul şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul.

Menţionăm că această notificare (formularul  097)  va fi utilizată de contribuabili atât pentru a informa organele fiscale despre aplicarea sistemului de TVA, cât şi pentru a anunţa încetarea aplicării acestui sistem.

Dacă un contribuabil doreşte ieşirea din sistemul de plata TVA la încasare, notificarea 097 se va depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabila a depăşit plafonul.

Menţionăm că dacă persoanele impozabile nu depun această notificare, deşi ar fi trebuit, ele vor fi înregistrate din oficiu de organele fiscale competente pentru a aplica sistemul de plată TVA la incasare.