comenzi la domiciliu cliseru.ro

Focar de pseudopestă aviară la Grivița. Peste 30.000 de păsări transportate ilegal spre un abator din Vaslui

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
12/11/2014 | Locale Ialomita

În data de 07.11.2014 DSVSA Ialomiţa a fost înştiinţată despre creşterea procentului de mortalitate peste limitele tehnologice la o exploataţie de păsări, pui carne, cu un efectiv de populare de 96.500 capete în judeţul Ialomiţa. O echipă de inspectori de la DSVSA Ialomiţa s-a deplasat la faţa locului unde a constatat că sunt păsări bolnave şi muribunde. Conform procedurilor, au fost necropsiate 4 cadavre la care s-au găsit leziuni atribuibile Bolii de Newcastle* şi au fost recoltate 10 cadavre pentru examen de laborator, în vederea precizării diagnosticului.

Existând suspiciunea evoluţiei acestei boli, DSVSA a dispus restricţii sanitare veterinare în exploataţia respectivă de păsări, până la sosirea rezultatelor analizelor de laborator şi a informat ANSVSA.

În ziua de 08.11.2014, DSVSA Ialomiţa a informat Instituţia Prefectului şi Consiliul Local al comunei Griviţa despre suspiciunea de Newcastle şi au transmis şi afişat informări pentru cetăţenii din comuna respectivă privind boala.

De asemenea, s-au pus afişe la intrarea în exploataţie privind faptul că aceasta se află sub restricţie sanitară veterinară din cauza suspiciunii Bolii de Newcastle.

Tot în aceeaşi zi, reprezentanţii DSVSA Ialomiţa au revenit la exploataţia de păsări, în vederea continuării investigaţiei şi recoltării de probe suplimentare pentru trimiterea lor la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii de boală.

ferma gaini 02În timpul derulării acestor acţiuni, inspectorii DSVSA au observat că efectivul de pui este mai mic faţă de ziua precedentă şi că nu a fost respectată interdicţia de a nu mişca efectivul de animale. Ca urmare, a fost aplicată o sancţiune contravenţională  în valoare de 20.000 lei şi au fost informate de îndată organele de Poliţie din judeţul Ialomiţa.

DSVSA IALOMIȚA a notificat DSVSA judeţene pentru a investiga dacă pe teritoriul lor se găseşte transportul ilegal de păsări.

În urma verificărilor s-a descoperit că un transport ilegal de păsări (32.280 de capete) plecase către un abator în judeţul Vaslui.

Verificările efectuate de către inspectorii DSVSA Vaslui şi de reprezentanţii Poliţiei au arătat că transportul nu era însoţit de Certificat sanitar veterinar, deţinătorii exploataţiei de păsări nu anunţaseră personalul sanitar veterinar despre intenţia de sacrificare, formularul de lanţ alimentar nu avea număr şi nu era semnat de medicul veterinar al fermei.

S-a făcut reconstituirea lotului de carne obţinut din abatorizarea păsărilor şi a subproduselor rezultate, lot care a fost sechestrat şi urmează a fi trimis spre neutralizare şi s-au dispus măsuri de dezinfecţie.

Abatorul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 60.000 de lei. Organele abilitate ale statului continuă ancheta.

Ca urmare a primirii de la IDSA, în data de 12.11.2014, a buletinul de analiză prin care s-a confirmat existenţa Bolii de Newcastle la exploataţia din judeţul Ialomiţa, s-a convocat Centrul Local de Combaterea Bolilor şi s-a aprobat Planul de măsuri.

ferma gaini 01

Măsurile care se vor lua în focarul de boală

a) toate păsările din exploataţie se ucid pe loc fără întârziere. Păsările care au murit sau au fost ucise sunt distruse. Aceste operaţiuni se efectuează astfel încât să reducă la minim riscul răspândirii bolii;

b) orice material sau deşeu, cum ar fi: furajele, aşternutul sau gunoiul de grajd susceptibil de a fi contaminat, este distrus sau tratat în mod corespunzător. Acest tratament, efectuat în conformitate cu instrucţiunile medicului veterinar oficial, trebuie să asigure distrugerea virusului bolii de Newcastle;

  1. c) nici o pasăre să nu intre sau să părăsească exploataţia;
  2. d) toate mişcările de persoane, alte animale sau vehicule către sau din exploataţie, de carne sau carcase de pasăre, sau de hrană pentru animale, unelte, deşeuri, gunoi de grajd, gunoi sau orice este probabil să transmită boala de Newcastle trebuie să fie suspuse autorizării de către autoritatea competentă
  3. e) să fie instalate mijloace corespunzătoare de dezinfecţie la intrările şi ieşirile exploataţiei;
  4. f) după efectuarea operaţiunilor prezentate la lit. a) şi b), spaţiile folosite pentru cazarea păsărilor, împrejurimile lor, vehiculele utilizate pentru transport şi toate echipamentele posibil să fie contaminate sunt curăţate şi dezinfectate

g) nici o pasăre nu este reintrodusa în exploataţie decât după cel puţin 21 de zile de la terminarea acţiunilor prevăzute  la lit. f);

  1. h) este efectuată o anchetă epidemiologică.

(2) Autoritatea competentă poate extinde măsurile prevăzute la alin. (1) la alte exploataţii învecinate dacă localizarea, configuraţia lor sau contactul cu exploataţia în care boala a fost confirmată oferă suficiente motive pentru a suspiciona posibila contaminare.
(3) Se instituie în jurul exploataţiei infectate o zonă de protecţie cu o rază de cel puţin 3 km, care este inclusă într-o zonă de supraveghere cu o rază de cel puţin 10 km.

Măsurile aplicate în zona de protecţie – 3 km în jurul focarului

a) identificarea tuturor exploataţiilor din zonă care deţin păsări domestice;

b) inspecţii periodice la toate exploataţiile din zonă care deţin păsări, examinarea clinică a acestor păsări, iar dacă este necesar, recoltarea de probe pentru examen de laborator; trebuie să se ţină o evidenţă strictă a inspecţiilor şi a constatărilor făcute;

c) ţinerea tuturor păsărilor în spaţii de cazare sau adăposturi unde să poată fi izolate;

d) utilizarea de mijloace de dezinfecţie corespunzătoare la intrarea şi ieşirea din exploataţie;

  1. e) interzicerea îndepărtării sau împrăştierii aşternutului utilizat sau al dejecţiilor fără autorizare;

f) interzicerea târgurilor, pieţelor, expoziţiilor sau altor forme de aglomerări de păsări domestice sau de alte păsări.

Măsurile aplicate în zona de protecţie se menţin cel puţin 21 de zile de la efectuarea operaţiunilor de curăţare şi dezinfecţie preliminare în exploataţia infectată, după această perioadă zona de protecţie este inclusă în zona de supraveghere.

Măsurile aplicate în zona de supraveghere – 10 km în jurul focarului – include și zona de supraveghere


 a) identificarea tuturor exploataţilor din zonă care deţin păsări domestic;

b) controlul mişcărilor păsărilor şi ouălor de incubaţie din interiorul zonei;

c) interzicerea mişcării păsărilor domestice în afara zonei pe parcursul primelor 15 zile, cu excepţia mişcării direct către un abator desemnat de autoritatea competentă, situat în afara zonei de supraveghere

  1. d) interzicerea mişcării ouălor de incubat în afara zonei de supraveghere, cu excepţia celor destinate unei staţii de incubaţie desemnate de autoritatea competentă; înainte de expediere ouăle şi ambalajele lor trebuie să fie dezinfectate;

e) interzicerea circulaţiei aşternutului utilizat şi dejecţiilor în afara zonei de supraveghere;

f) interzicerea târgurilor, pieţelor, expoziţiilor şi a altor aglomerări de păsări domestice sau de alte păsări;

g) se interzice transportul păsărilor, cu excepţia tranzitului pe autostrăzi sau pe calea ferată.

Măsurile care se aplică în zona de supraveghere se menţin cel puţin 30 de zile de la efectuarea operaţiunilor de curăţare şi dezinfecţie în exploataţia infectată.

Pseudopesta aviară sau Boala de Newcastle reprezintă una dintre cele mai grave boli infecţioase şi contagioase ale păsărilor provocând pierderi importante în efectivele de păsări, indicele de mortalitate fiind de peste 90 % din efectiv.

Această boală nu afectează omul, dar produce pagube economice.

Perioada de incubaţie variază între 2 – 14 zile, fiind, în medie, de 4 – 6 zile, mai scurtă la pui decât la adulte. Boala se exprimă prin sindrom infecţios acut însoţit de tulburări digestive, respiratorii şi nervoase, singulare sau asociate. Tulburările generale se insta­lează progresiv şi sunt traduse prin hipertermie (43 – 44°C), somnolenţă, stare tifică, anorexie, polidipsie şi accelerarea respiraţiei. Creasta şi bărbiţele sunt cianotice.

 

Comunicat de presă: DSVSA Ialomița (Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor)

Mai multe articole de la obiectiv.net: