Finanțe: De la 1 iulie, contribuabilii cu restanțe vor achita o penalitate de 0,02% pe zi

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomita informează că, începând cu 1 iulie 2013, conform O.U.G. nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,  contribuabilii cu restanţe vor achita o penalitate de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Totodată, penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor, care rămân aplicabile în proporţie de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, şi se calculează pentru începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Pentru obligaţiile de plată cu scadenţa până la 1 iulie 2013, care se sting după această dată, se aplică nivelul de penalitate de întârziere potrivit legislaţiei în vigoare până la data de 30 iunie 2013, respectiv:

– dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;

– dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;

– după împlinirea termenului de 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.