comenzi la domiciliu cliseru.ro

Fetești: Programul de colectare, depozitarea și transportul deșeurilor

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
05/08/2019 | Locale Ialomita

Prin intrarea în vigoare a Ordonanţei dc Urgență nr. 74/17.07.2018 se aplică o serie de măsuri în domeniul de mediu pentru modernizarea gestionării deşeurilor din România, dar şi pentru implementarea legislaţiei europene în domeniu.

Instrumentele economice care trebuie implementate sunt: „plăteşte pentru cât arunci”, „răspunderea extinsă a producătorului” şi „taxa la depozitare” care se transformă în „contribuţia pentru economia circulară”. Pentru a pune în aplicare instrumentele economice „plăteşte pentru cât arunci” şi „răspunderea extinsă a producătorului” a fost necesară modificarea şi completarea actelor administrative emise de autorităţile locale în domeniu, astfel încât să fie stabilite clar responsabilităţile şi obligaţiile tuturor actorilor implicaţi, ţinând cont inclusiv de modificările aduse prin promovarea pachetului economiei circulare.

Conform art. 17 din I.egea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, modificat prin OUG nr. 74/2018, principalele obligaţii ale autorităţii publice locale sunt:

1. Să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară de 30 lei/tonă pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate.
2. Să implementeze instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci”, bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente: volum. Frecvența de colectare, greutate, saci de colectare personalizaţi.
3. Să asigure colectarea separată pentru cel puţin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, de deşeurile municipale.

Având în vedere cele comunicate mai sus, începând cu data de 01.08.2019, activitatea operatorului dc salubrizare SC URBAN SA privind colectarea- transportul și depozitarea deşeurilor menajere se va desfăşura astfel:

– nu se vor mai emite facturi lunare ;
– se va implementa instrumentul economic „plăteşte pentu cat arunci”, după cum urmează:

1) Fracţia umedă – care cuprinde resturi alimentare sau cele reziduale din procesarea zilnică a hranei, se va realiza atât la case cât și la punctele de precolectare numai în saci personalizaţi de 25 litri -3.20 lei, 60 litri – 7.70 Iei si 120 litri – 15,39 lei ( prețurile conţin TVA ).

Vă comunicăm că preţul unui metru cub de deşeuri menajere pe raza Municipiului Feteşti este de 128,22 lei cu TVA.

Aceştia vor fi achiziţionaţi de la casieria Urban sau de la casierii de teren. 2) Fracţia uscată – hârtie, carton, plastic, sticlă aluminiu se vor colecta de Ia case în saci personalizaţi și asiguraţi gratuit de operator, iar de la blocuri din containerele amplasate la platformele de precolectare inscripţionate și destinate deşeurilor reciclabile.
Menţionăm că cetăţenii din Municipiul Feteşti vor fi informaţi prin mass media și prin montarea panourilor la platformele de precolectare, iar pentru sancţionarea cetăţenilor care nu se supun prevederilor legale privind colectarea deşeurilor vor fi folosite și camere de supraveghere montate la platformele dc gunoi.

PROGRAMUL DE COLECTARE

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că încă din anul 2016 a fost implementat programul de colectare separată a deşeurilor pe cele 2 fracţii: umedă și uscată.

Fracţia umedă cuprinde – resturi alimentare sau cele rezultate din producerea zilnică a hranei;
– resturi de fructe, legume, pâine și cereale. Fracţia uscată cuprinde – ambalaje de hârtie-carton, ziare;
– ambalaje din materiale plastice necontaminate ( curate): Pet-uri, folii, pungi de plastic, caserole diverse, recipiente ale produselor cosmetice și detergenţii casnici;
– doze de aluminiu și conserve metalice;
– sticle și borcane.

Programul de colectare a deşeurilor pentru fracţia umedă:

LUNI – Cartier Colonişti + Platformele din Feteşti Oraș
MARȚI – Cartier EST. Vlașca și Buliga+ Platformele din Feteşti Oraș
MIERCURI – Cartier Vest + Platformele din Feteşti Oraș
JOI – Feteşti Oraș, între Str. Călăraşi – Braţ Borcea + Platformele din Feteşti Oraș
VINERI – Feteşti Oraș, între Str. Călăraşi – partea de Nord* Platformele din Feteşti Oraș
SÂMBĂTĂ – Platformele din Feteşti Oraș
DUMINICA – Platformele din Feteşti Oraș

Programul de colectare a deşeurilor pentru fracţia uscată:

1. Gospodăriile individuale:
– Cartier Colonişti- prima sâmbătă din lună
– Cartierele din Feteşti Gară (zonele EST si VEST) – a doua sâmbătă din lună
– Cartierele Vlașca și Feteşti Sat (între str. Călăraşi și Braț Borcea) – a treia sâmbătă din lună
– Cartierul Feteşti Sat (între Str. Călăraşi și partea de Nord) – a patra sâmbătă din lună
2. Asociaţii de locatari și apartamente: săptămânal, în fiecare zi de miercuri, de la platformele din zona blocurilor, acestea fiind dotate cu containere de 1,1 mc, pentru colectarea deşeurilor selective (carton / hârtie, pet / plastic si sticla / metal).
3. Agenţii economici și instituţii: conform contractului.

Primăria Fetești