comenzi la domiciliu cliseru.ro

Fetești: Au fost modificate tarifele la gunoi

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
06/07/2019 | Locale Ialomita

Tarifele practicate de firma de salubritate SC Urban SA în municipiul Fetești au fost modificate la finele lunii iunie, în cadrul ședinței consiliului local, ca urmare a solicitării respectivei societăți. Noile tarife, mai mari cu 1,13 lei/persoană, se vor aplica începând de la 1 august.

Potrivit reprezentanților societății, tarifele noi propuse sunt în conformitate cu normele metodologice aprobate și elaborate de A.N.R.S.C. și au ca motivaţie/fundamentare necesitatea aplicării prevederilor art 17, alin. 1 din Legea 211/2011, modificată prin O.U.G. 74/2018 („plătește pentru cât arunci”, „răspunderea extinsă a producătorului” și „taxa la depozitare” sau „contribuția pentru economia circulară”), precum și Contractul de prestări servicii nr. 17/16.05.2018 cu S.C. Vivani Salubritate Slobozia, firmă care deţine Staţia de transfer Feteşti unde sunt transportate, pentru eliminare, deșeurile municipale amestecate colectate, care a comunicat creşterea tarifului la depozitare de la 156,96 lei/tonă la 203,37 lei/tonă deșeu (fără TVA), din 01.01.2019. Dintre argumentele enumerate de această societate precizăm prevederile OUG 196/2005, art. 9, lit c, modificată și completată prin OUG 74/2018, prin care s-a introdus taxa „contribuţia pentru economia circulară” în valoare de 30 lei/to, fără TVA, aplicabilă începând cu data de 01.01.2019, creşterea salariului minim pe economie, precum și alte cheltuieli ale costului de producţie.

Ca urmare a acestei modificări la tariful de depozitare (după cea din luna mai 2018) rezultă o diferenţă între noul tarif solicitat și tariful vechi de 46,41 lei/tonă deșeu (fără TVA) (203,37 lei/to – 156,96 lei/to = 46,41 lei/to).

Tariful propus a intra în vigoare este de 7,49 lei/ persoană/lună (valoare rezultată din tariful actual de 6,36 lei/persoana/luna – 1,13 lei/persoană/lună, rezultată din creşterea tarifului la depozitare cu 46,41 lei/to).

Totodată, au fost aprobate noi elemente în colectarea deşeurilor, bazate pe instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci”, începând cu data de 01.07.2019.
În prezent, în afara contractului cu administraţia publică locală, sunt încheiate 534 contracte cu agenţii economici, 27 contracte cu instituţii publice, 10 cu asociaţii și 6.632 contracte cu persoane fizice (apartamente 2.636 și case 3.996). Contractele de prestări servicii încheiate la nivelul Punctului de lucru Feteşti însumează 13.627 persoane (case 7.448 persoane, apartamente 4.534 persoane și asociaţii de locatari 1.646 persoane).

La data de 30.04.2019, soldul restant înregistrat (cu TVA) la nivelul ariei administrativ teritoriale a municipiului Feteşti este de 1.604.535 lei (case 444.425 lei, apartamente 335.813 lei, asociaţii locatari 39.065, agenţi economici/instituţii 208.300 lei, primărie 173.980 lei.