Fetești – Anunț vânzare bunuri imobile

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

In temeiul art. 250 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 9 ianuarie 2020, ora 10:00, in localitatea Fetesti, Primaria municipiului Fetesti organizeaza licitatie publica la sediul din Fetesti, str. Calarasi, bl. CF3, sc. A, pentru bunul imobil amplasat in ZONA 804, mun. Fetesti, jud. Ialomita:
– teren intravilan suprafata de 444,30 mp, teren intravilan suprafata de 6 074,66 mp, teren intravilan suprafata de 4 001,05, teren intravilan suprafata de 22 295,12 si constructii: – cladire Depozit+Biroui P+1 cu suprafata de 899 mp, depozit materiale cu suprafata de 270 mp, cladire poarta cu suprafata de 7 mp.

Structura cladirii este realizata din zidarie portanta din samburi de beton pentru ridigizarea pe coltul cladirii cu armatura juntata de armatura existenta la nivelul centurii de beton armat la partea superioara a zidului. Cladirea, formata din depozit si birouri P+1, a fost analizata ca un corp unitar, depozitul fiind de tipul inalt, in continuarea birourilor, format din zidarie de caramida si bca, cu usi metalice cu deschidere mare pentru utilaje, invelitoare din placi de azbociment prinse de structuri metalice din teava.
Suprafata teren aferent( inclusiv imobil): 32 815, 13mp.
Pretul de pornire al licitatiei este de 619270 lei.
Licitatia se afla la al treilea termen.

Bunul nu este gravat de sarcini. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. De asemenea, invitam pe toti cei interesati in cumpararea bunului imobil sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa depuna ofertele de cumparare.
Mentionam ca ofertantii trebuie sa depuna, pana la termenul de vanzare, o taxa de participare reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei si de asemenea sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante.
Impotriva prezentului inscris cei interesati pot introduce contestatie la instanta judecatoreasca in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Legea nr. 207/2015.
Potrivit dospozitiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita nu este obligatoriu audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Primariei municipiului Fetesti sau la telefon: 0243.364.410.

Conducatorul organului fiscal de executare
Primar
Sorin GAFITOI