Fetești: Anunț de licitație

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
  1. Informații generale privind proprietarul:

Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO14TREZ39221A300530XXXX,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410,  anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru  concesionarea urmatorului imobil:

– teren cu suprafata 495,00 mp , situat in Fetesti , str. Calarasi, nr 606, jud Ialomita, vecinatate Siloz Vest, cu destinatia de CONSTRUIRE PARCARE AUTO;

– pretul de pornire la licitatie este de 3,28 lei/mp/an , conform H.C.L. 17/27.02.2019 – Anexa nr. 1 , privind stabilirea chiriilor si taxelor locale , altele decat cele prevazute de Codul Fiscal pentru anul 2019, pasul minim de licitatie este de 5% din pretul mimim de concesionare;

– suprafata terenului: conform extrasului de carte funciara;

– durata concesionarii este de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia partilor cu o perioada egala cu cel putin jumatate din durata initiala;

 

  1. Informatii privind documentatia de atribuire:

– relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, Direcția Tehnică – Compartiment Patrimoiu, Superficii începind cu data de 01.07.2019;

– cheltuieli de instituire a concesionarii:

– caiet de sarcini                      100,00 lei

– taxa de participare                  50,00 lei

– garantia de participare          500,00 lei

– data limita pentru obtinerea documentatiei: 12.07.2019, ora 12:00;

 

  1. Informatii privind ofertele:

– data limita pentru depunerea ofertelor: 15.07.2019, ora 12:00;

– adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primaria Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura;

– numarul de exemplare în care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare;

Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:

16.07.2019, ora 11:00,  Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte;

5. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 06.2019;

PRIMAR, Sorin GAFITOI