comenzi la domiciliu cliseru.ro

Evaluatorii CoNAS sunt așteptați la Spitalul Județean de Urgență din Slobozia

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
27/11/2011 | Locale Ialomita

[box color=black]Spitalul va trebui să obțină certificatul de acreditare, urmând să fie încadrat într-unul din cele patru niveluri de acreditare: acreditat, de încredere ridicată, de încredere scăzută și neacreditat. Neobținerea acreditării în termen de 5 ani de la emiterea autorizației de funcționare conduce la desființarea spitalului.[/box]

Până în vara anului 2015, toate spitalele din țară trebuie să treacă prin procesul de acreditare, care implică respectarea unei multitudini de indicatori de performanță, în caz contrar, acestea nu vor mai putea încheia contracte cu Casele de Asigurări de Sănătate și vor rămâne fără finanțare.
Și Spitalul Județean de Urgență din Slobozia a intrat în cursa pentru obținerea certificatului de acreditare CoNAS (Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor), iar acum așteaptă controlul. Deși evaluarea era programată în această săptămână, se pare că se va mai întârzia din cauza unor probleme de incompatibilitate ale unuia dintre membrii comisiei, care este, se pare, managerul unui alt spital din țară. Evaluatorii externi au obligația de a culege datele pe teren, completa formularele specifice și de a prezenta un raport în care să consemneze strict datele culese, fără a face acreditări, clasificări sau altă interpretare cu tentă decizională, acestea fiind exclusiv în sarcina Unității de Analiză și Acreditare.
În cadrul evaluării, comisia va urmări mai multe aspecte legate de partea medicală, cea tehnică, de infrastructură și de dotare a spitalului, toate pregătirile necesitând resurse materiale și umane destul de importante.
Mai mult decât atât, pentru această evaluare Spitalul a plătit CoNAS 240 de lei pentru un pat (spitalul din Slobozia are 510 paturi plus 30 de zi), în total aproximativ 130.000 lei, o sumă destul de mare, reprezentând taxa de acreditare.
Odată obținută, acreditarea este valabilă cinci ani, timp în care CoNAS nu mai face controale la fața locului decât dacă primește sesizări din partea pacienților cum că în unitatea respectivă există nereguli. După perioada de cinci ani, o echipă de evaluatori va verifica din nou dacă se respectă indicatorii stabiliți de metodologia adaptată la cerințele Uniunii Europene.
După cum menționam anterior, termenul pentru obținerea de către spitale a certificatului de acreditare este anul 2015. Fiecare spital public sau privat din țară va fi apoi încadrat într-unul din cele patru niveluri de acreditare: acreditat, de încredere ridicată, de încredere scăzută și neacreditat, neobținerea acreditării în termen de 5 ani de la emiterea autorizației de funcționare conducând la desființarea spitalului în cauză.
Acreditarea garantează faptul că spitalele funcționează la standardele stabilite potrivit prezentului titlu, privind acordarea serviciilor medicale și conexe actului medical, certificând calitatea serviciilor de sănătate în conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare. Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor este o instituție cu personalitate juridică, ce funcționează în coordonarea primului-ministru, fiind finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat. Din Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor fac parte reprezentanți ai Președinției, Guvernului, Academiei Române, Colegiului Medicilor din România, Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România. Membrii Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, precum și rudele sau afinii acestora până la gradul al IV-lea, inclusiv, sunt incompatibili cu calitatea de membru în organele de conducere ale spitalelor și nu pot deține cabinete sau clinici private.