Eu nu înjur AZI!

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

 Marţi, 8 aprilie, la orele 10.00, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din Slobozia a găzduit lansarea proiectului educaţional „Eu nu înjur AZI!” Proiectul a fost prezentat în sala de festivităţi a liceului, în fata unei clase de elevi din anul trei.

eu nu injur azi

Proiectul este realizat de către Asociaţia „PERPETUUM EDUCAŢIONAL” şi beneficiază de sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa. Iniţiativa s-a bucurat de un real succes în rândul tinerilor prezenţi în sală. Profesorii prezenţi la eveniment au susţinut importanţa acestui de mers şi au declarat că vor purta insigna cu logo-ul proiectului.

Informaţii suplimentare:

„Eu nu înjur AZI!”- proiect educaţional pilot

Proiectul educaţional „Eu nu înjur AZI!” este realizat de către Asociaţia „PERPETUUM EDUCAŢIONAL” din Slobozia şi este susţinut de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi Consiliul Judeţean Ialomiţa. De asemenea, parteneri în cadrul proiectului sunt toate unităţile şcolare din judeţ, precum şi instituţiile publice implicate în asigurarea unui pediu propice dce dezvoltare fizică şi intelectuală a elevilor de vîrstă şcolară.

Proiectul educaţional „Eu nu înjur AZI!  este bazat exclusiv pe ideea de voluntariat şi de asumare a unei poziţii publice pro-active. El presupune susţinerea publică a ideii că violenţa verbală şi limbajul trivial sunt nocive atât în spaţiul public, cât şi în mediul familial. Pentru promovarea acestei idei vor fi distribuite elevilor din şcolile ialomiţene 10.000 de insigne şi 10.000 de caiete şcolare inscripţionate cu logo-ul proiectului. Proiectul este unul interactiv, bazat pe promovarea ideilor voluntarilor implicaţi în susţinerea lui. Toţi cei interesaţi de susţinerea acestui proiect (prin acţiuni de voluntariat, sprijin financiar sau susţinere mass-media) şi de promovarea valorilor afirmate prin intermediul lui ne pot contacta la numărul de telefon: 0723.400.196

Prezentarea proiectului:

eu nu injur aziProiectul va debuta întruna dintre clasele Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” a  din Slobozia. Concret, fiecare elev va accepta să poarte o insignă inscripţionată cu sloganul „Eu nu înjur AZI!”. Purtarea acestei insigne va presupune asumarea statutului de militant împotriva limbajului trivial în spaţiul public şi spaţiul şcolar. Evenimentul va fi mediatizat la nivelul comunităţii cu sprijinul postului local de radio şi al postului local de televiziune. Ulterior evenimentului, iniţiativa elevilor din clasa precizată mai sus va fi prezentată şi elevilor din liceele partenere. Precizăm că purtarea insignei reprezintă un act voluntar, elevii (liceenii) putând refuza implicarea în proiect.

 Estimările realizate cu ajutorul partenerilor implicaţi în proiect confirmă faptul că în perioada 1 mai-15 iunie, ar putea fi oferite la nivelul şcolilor şi liceelor din judeţ un număr de 10.000 de ecusoane şi 10.000 de caiete şcolare inscripţionate cu logo-ul proiectului.

 Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea climatului şcolar prin conştientizarea elevilor asupra pericolului moral pe care îl reprezintă folosirea limbajului trivial în spaţiul public. Determinarea unui număr de 10.000 de elevi din şcolile şi liceele ialomiţene să poarte ÎN MOD VOLUNTAR logo-ul proiectului reprezintă premiza creării unui cadru public adecvat dezvoltării altor iniţiative similare ale elevilor interesaţi să se implice activ în proiecte sociale şi educaţionale.

 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROIECTULUI „Eu nu înjur AZI!”

  • 7-11 aprilie – evenimentele pilot, in săptămâna dedicată activităţilor extraşcolare „Şcoala altfel. Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
  • 5-9 mai – prezentarea iniţiativei în liceele partenere
  • 12-30 mai – mediatizarea iniţiativei prin intermediul directorilor de şcoală în cadrul fiecărei unităţi şcolare din Ialomiţa
  • 29 mai – prezentarea proiectului în cadrul Consiliului local Slobozia
  • 1mai-20 iunie – difuzarea mesajelor publicitare pe postul local de radio „Radio Campus”
  • 20 iunie-5 octombrie– popularizare şi promovare
  • 5 octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei (va fi marcată în cadrul proiectului printr-un seminar la care vor participa elevi, parinţi şi profesori, la Radio Campus, in cadrul emisiunii „Agenda Publică”)
  • 5 octombrie-1 noiembrie – multiplicarea retultatelor proiectului în şcolile şi liceele din municipiul Slobozia
  • 1-30 noiembrie – mediatizarea rezultatelor proiectului în cadrul unei şedinţe a Consiliului Judeţean şi la Radio Campus