Eşalonare la plată pentru obligaţiile fiscale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi că  a fost publicată (în Monitorul Oficial  nr. 127/2013) O.U.G. nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi prorogarea unor termene care aduc modificări şi completări O.G. nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.

Astfel, pentru susţinerea mediului de afaceri şi a veni în sprijinul contribuabililor, s-a acordat posibilitatea repunerii în termen a înlesnirilor la plată care şi-au pierdut valabilitatea, prin care se asigură atât încasarea la bugetul de stat a ratelor rămase de achitat din eşalonarea la plată pierdută, cât şi a obligaţiilor fiscale curente.

Menţionăm că, la cererea contribuabilului, organele fiscale competente pot acorda înlesniri sub forma eşalonării la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani, iar pentru contribuabilii care înregistrează obligaţii fiscale în sumă totală mai mare de 300 milioane lei, perioada de eşalonare poate fi de până la 7 ani.

Se acordă eşalonarea la plată pentru toate obligaţiile fiscale administrate de A.N.A.F., cât şi pentru obligaţiile fiscale preluate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală de la altă autoritate publică ca urmare a transferului de competenţă, în situaţia în care acesta are loc pe perioada derulării unei eşalonări la plată, precum şi pentru amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.

Nu se acordă eşalonarea la plată pentru obligaţiile fiscale în valoare totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 1.500 lei în cazul persoanelor juridice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediile administraţiilor financiare teritoriale de la compartimentul de asistenţă contribuabili.