comenzi la domiciliu cliseru.ro

Episcopia Sloboziei și Călărașilor a reușit preluarea patrimoniului Parohiei Reviga prin executare silita

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
30/03/2012 | Locale Ialomita

Este binecunoscut cazul preoților Gheorghe și Casian Ovidiu Pandelică, tată și fiu, caterisiți de Consistoriul Eparhial la sfârșitul lunii noiembrie 2011, ca o ultimă soluție de îndepărtare a acestora din bisericile în care au slujit ani de zile. Acuzațiile asupra acestora se refereau în special la abateri de la disciplina bisericească, neascultare, sfidare a bunului simţ, a normelor canonice, statutare şi regulamentare. Atât tatăl cât și fiul au fost convocați în fața instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. Simțindu-se nedreptățiți, cei doi preoți au refuzat sistematic să accepte hotărârile instanțelor disciplinare, fiind sprijiniți în demersurile lor și de câțiva enoriași.
Pe parcursul lunii octombrie 2011, mai precis în data de 10, respectiv 16 octombrie, mai mulți enoriași au manifestat atât la biserica din Reviga cât și la Slobozia în apărarea preoților Gheorghe și Casian Ovidiu Pandelică. Nimic nu i-a înduplecat, însă, pe șefii ierarhici, mai ales că nici preoții nu se lăsau mai prejos. Astfel, la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, domnii Casian şi Gheorghe Pandelică au fost scoşi din rândul clerului prin Caterisire (Răspopire). Deși au fost „dezbrăcați de hainele preoțești”, Casian și Gheorghe Pandelică au continuat să slujească.
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor a împuternicit pe părintele Dumitru Drăghici, Protopop al Protopopiatului Slobozia, ca în ziua de joi, 29 decembrie 2011, să aducă la cunoştinţa credincioşilor din parohiile Reviga şi Mircea cel Bătrân cele hotărâte de forul de judecată bisericească în cazul celor doi foşti slujitori. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor nu a ajuns, însă, la un dialog paşnic cu familia Pandelică, de preluare a patrimoniului bisericilor din localităţile Reviga şi Mircea cel Bătrân, fapt pentru care s-au făcut demersurile legale de obţinere a unei hotărâri judecătoreşti de executare silită, pentru ca lăcaşurile de cult amintite să fie aduse la starea de sfinţenie, „alterată, pângărită, de slujirea necanonică a celor doi domni”.
Marți, 27 martie, părintele consilier Ion Florea, părintele Dumitru Drăghici, Protopop al Protopopiatului Slobozia şi preoţi din vecinătatea parohiilor, alături de executorul judecătoresc s-au deplasat la Reviga pentru punerea în executare silită a sentinţei civile nr. 585/29 februarie 2012, pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosarul nr. 4/312/2012 și pentru a prelua patrimoniul celor două biserici şi a-l preda prin proces-verbal noului preot Vasile Neagu, care va suplini şi Parohia Mircea cel Bătrân până la numirea unui nou preot paroh.
Pentru ca situația să nu degenereze, zeci de jandarmi au asigurat ordinea și liniștea publică.
Reprezentanții Episcopiei Sloboziei și Călărașilor susțin că, în perioada următoare, la parohiile Reviga şi Mircea cel Bătrân se vor săvârşi slujbe de resfinţire a bisericilor pentru că „această biserică sfinţită în numele Tău şi în cinstea (numele hramului) ajunsese să nu se mai poată săvârşi în ea Sfintele Taine din pricina stricăciunii în care era….” (Arhieraticon – Slujba de sfinţire a bisericii) şi pentru că în ea s-au săvârşit slujbe care nu sunt bine primite în faţa lui Dumnezeu, mai ales pentru că foştii preoţi Pandelică nu mai sunt preoţi cu slujire canonică şi nici nu sunt în comuniune liturgică cu Biserica Ortodoxă Română”.