comenzi la domiciliu cliseru.ro

DSVSA: Inspecția animalelor din exploatațiile nonprofesionale și comerciale tip A

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
06/04/2015 | Lege si Ordine

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitare veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, ale Ordinului ANSVSA nr. 29/2014 cu modificările și completările ulterioare, în perioada aprilie – mai, în exploatațiile nonprofesionale și în exploatațiile comerciale de tip A, se va desfășura acțiunea de  inspecție a animalelor.

Obiectivele propuse sunt:

  • Corelarea animalelor inspectate (bovine, ovine, caprine, porcine) cu efectivele înregistrate în Baza Nationala de Date, înregistrarea evenimentelor care nu au fost notificate dar au fost declarate de proprietar la momentul inspecției, cu respectarea și aplicarea prevederilor legale;
  • Depistarea porcinelor cu semne clinice ce ar putea fi atribuite și pestei porcine clasice, urmată de investigarea de laborator pentru stabilirea unui diagnostic de certitudine;
  • Evaluarea stării de sănătate a bovinelor, a stadiului calificării exploatațiilor în raport cu tuberculoza, leucoza enzootică bovină, bruceloza bovină și a modului de supraveghere a efectivelor sub raportul encefalopatiei spongiforme bovine;
  • Depistarea ovinelor și caprinelor cu semne clinice de scrapie și evaluarea modului de supraveghere a efectivelor sub raportul acestei boli. 

Pentru buna desfășurare a acestei acțiuni, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 42/2004, art. 16,  proprietarilor de animale le revin urmatoarele obligații:

”b) să asigure sprijinul necesar autorităţilor veterinare pentru realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor acestora;

  1. c) să permită accesul liber, permanent și nerestricționat al autorităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru efectuarea inspecțiilor, controalelor, verificărilor sau examinărilor în obiectivele prevazute la art. 18 alin. (1);
  2.  d) să ofere autoritaților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor asistența necesară în timpul controalelor, inspecțiilor, verificărilor și examinarilor pe care le întreprind pentru realizarea obiectivelor, atribuțiilor și responsabilităților acestora;
  3.   e) sa anunte fara intarziere autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor locale și administrația publică locală despre apariția oricărei suspiciuni sau îmbolnaviri a animalelor, iar până la sosirea medicului veterinar, să izoleze animalele bolnave, moarte, ucise ori tăiate, fiind interzisă folosirea sau comercializarea cărnii și a altor produse și subproduse provenite de la aceste animale, fără aprobarea autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor locale;
    ………………………………….

g) să sprijine autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare de interes public”.

Conform Ordonanței nr. 42/2004, art. 17

„ Autorităile administrației publice centrale și locale au obligația să colaboreze și să sprijine medicii veterinari oficiali și medicii veterinari de libera practica împuterniciți în exercitarea competențelor specifice domeniului sanitar-veterinar. ”