DSVSA: Informare evoluție gripă aviară

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de păsări atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației că, la momentul actual, au fost confirmate, în mai multe țări europene (Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Croația) focare de influență aviară, determinate de virusul influenței aviare înalt patogene, subtipul H5N8, atât la păsări domestice cât și la păsări sălbatice, din exploatații comerciale și nonprofesionale.

Ținând cont de această situație epidemiologică D.S.V.S.A. Ialomița recomandă crescătorilor de păsări instituirea următoarelor măsuri:

 Exploatații comerciale:

  • implementarea cu strictețe a măsurilor de biosecuritate prevăzute în programul propriu, precum și revizuirea acestora acolo unde este cazul;
  • respectarea cu strictețe a programului de vaccinare împotriva bolii de Newcastle și monitorizarea atentă a titrurilor de anticorpi obținute în urma vaccinărilor;
  • supravegherea păsărilor domestice sub raportul gripei aviare prin teste serologice RIHA pentru subtipurile H5/H7.

 Gospodăriile populației

  • toate păsările domestice vor fi ținute în interiorul exploatației, astfel încât să nu aibă nici un contact cu alte păsări domestice;
  • instituirea măsurilor necesare în vederea limitării la maximum a contactelor cu păsările sălbatice;
  • sprijinirea medicului veterinar de liberă practică în vederea recoltării probelor de la păsările domestice din gospodăriile populaţiei și expedierea acestora către D.S.V.S.A. Ialomița, pentru monitorizarea influenței aviare, conform programului stabilit;
  • efectuarea vaccinării antipseudopestoase a efectivelor receptive (găini, curci, bibbilici).

Toate suspiciunile de boală vor fi anunțate imediat D.S.V.S.A. Ialomița.