DSVSA Ialomiţa: rezultate verificari carne de cal

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Având în vedere recentele evenimente privind substituirea cărnii de vită cu cea de cal, prevederile REG. CE 854/2002 , art. 2, alin. 1, pct. a (controlul oficial reprezintă orice formă de control efectuat de către autoritatea competentă pentru a verifica respectarea legislației privind alimentele, inclusiv normele privind sănătatea animală și bunăstarea animalelor), D.S.V.S.A. Ialomiţa a procedat, în perioada 04.03. – 12.03.2013, la efectuarea de recoltări de probe de carne preparată şi produse din carne din  toate obiectivele tip unităţi de procesare sau carmangerii de pe raza judeţului Ialomiţa, în vederea determinării speciei de provenienţă.

carne de calProbele au fost analizate de Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, Bucureşti, prin metode acreditate, toate buletinele de analiză eliberate având rezultate negative pentru decelarea cărnii de cal.

În cadrul controalelor oficiale desfăşurate în conformitate cu prevederile Ord. A.N.S.V.S.A. nr. 95/2007, D.S.V.S.A. Ialomiţa va proceda, în continuare, la recoltarea de probe de carne preparată/carne tocată/produse din carne cu conţinut de carne de vită, în vederea determinării de specie, prelevarea fiind neprevăzută,  neaşteptată şi efectuată la ore şi zile din săptămană care nu au fost stabilite anterior. D.S.V.S.A. Ialomiţa va lua toate precauţiile necesare pentru a se asigura că elementul surpriză în controale este menţinut în permanenţă.

În ceea ce priveşte notificările de alertă primite de D.S.V.S.A. Ialomiţa prin sistemul SRAFF (Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje), având ca subiect substituirea de specie (carne de vită cu carne de cal), s-a procedat la soluţionarea imediată a acestora într-un timp mult mai scurt (maxim 12 ore faţă de 48 de ore termen legal) decât cel prevăzut de legislaţia în vigoare (Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 68/2005).

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că operatorii economici au procedat la retragerea imediată de la raft a produselor incriminate, conform procedurii de retragere/rechemare a produsului neconform, stabilită prin sistemul de management al calităţii.

Au fost confiscate şi dirijate spre incinerare o cantitate de 6 casolete a 800 gr. de carne preparată (pastă mici) şi 28 conserve carne vită.

Menţionăm că problema substituirii de specie (vită-cal) nu a constituit o situaţie prin care să fie pusă în pericol siguranţa alimentară şi a consumatorului ci o situaţie de fraudă economică.

Pentru nedemostrarea trasabilităţii produselor fabricate, unul dintre operatori a fost sancţionat cu amendă, conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, art. 6, lit. a, pct. 10, în valoare de 1200 lei.

  COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIȚA