DSVSA Ialomiţa: măsuri întreprinse pentru soluţionarea alertelor alimentare din ultima perioadă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

FINALIZAREA ACŢIUNII DE VERIFICARE A LAPTELUI

Urmare a dispunerii de către A.N.S.V.S.A. a controalelor efectuate în vederea determinării conţinutului în aflatoxină M1 din lapte, în perioada 07.03. – 19.03.2013, consilierii D.S.V.S.A. Ialomiţa au procedat la recoltarea unui număr de 41 probe lapte crud/lapte pasteurizat, de la nivelul unităţilor de procesare, ferme comerciale, centre de prelucrare lapte, dozatoare de lapte şi exploataţii nonprofesionale (gospodării particulare).

Probele au fost expediate la I.I.S.P.V. Bucureşti fiind analizate prin metode acreditate.

În urma analizării acestor probe şi a transmiterii buletinelor de analiză s-au constatat următoarele:

  • laptele distribuit prin intermediul tuturor dozatoarelor şi tancurilor de lapte, de pe raza judeţului Ialomiţa, corespunde prevederilor Reg. CE 1881/2006 la parametrul aflatoxină M1;
  • laptele provenit din fermele comerciale de producţie cu mare capacitate (peste 4000 litri), corespunde prevederilor Reg. CE 1881/2006 la parametrul aflatoxină M1;
  • din cantitatea totală de lapte supusă analizelor, un procent foarte mic, sub 2%, a avut un conţinut în aflatoxină M1 ce nu corespunde prevederilor legislaţiei în vigoare, laptele provenind din exploataţii cu un număr redus de animale, cauza apariţiei acestei situaţii fiind furajele de proastă calitate administrate în hrana animalelor.

Prin stabilirea trasabilităţii cantităţilor de lapte neconforme s-a identificat o cantitate de 402,73 kg. produse lactate ce au avut în compoziţie lapte cu un conţinut necorespunzător în ceea ce priveşte aflatoxina M1.

Întrega cantitate de produse lactate incriminate a fost oprită de la vânzarea către consumatorul final, fiind confiscată şi dirijată spre incinerare către o unitate autorizată sanitar-veterinar.

Au fost dispuse următoarele măsuri:

  •  instruirea şi informarea proprietarilor de animale cu privire la modul de depozitare a furajelor şi a administrării în hrana animalelor doar a furajelor de bună calitate, lipsite de mucegai;
  • au fost făcute recomandări tuturor proprietarilor de exploataţii, în care s-au înregistrat rezultate necorespunzătoare, cu privire la necesitatea înlăturării imediate din hrana vacilor de lapte a furajelor posibil contaminate;
  • recoltarea de probe de furaje din toate exploataţiile care au obţinut rezultate necorespunzătoare la testarea laptelui crud, în vederea determinării nivelului de aflatoxină M1;
  •  punerea sub sechestru a tuturor furajelor suspecte de a fi contaminate, până la obţinerea rezultatelor de laborator;
  •  interzicerea livrării către procesare sau vânzarea directă a laptelui crud din toate exploataţiile care au înregistrat rezultate necorespunzătoare la parametrul aflatoxină M1, restricţia fiind menţinută până la corectarea raţiilor furajere, testarea furajelor şi obţinerea rezultatelor corespunzătoare pentru laptele crud;
  • acceptarea laptelui crud în vederea procesării de către operatorii de industrie alimentară, ce deţin unităţi de procesare lapte, doar din exploataţii care fac dovada, prin buletin de analiză eliberat de I.I.S.P.V. Bucureşti, că laptele obţinut corespunde prevederilor legale la parametrul aflatoxină M1.
  • Toate rezultatele necorespunzătoare au fost notificate prin sistemul SRAFF (Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje), alertele fiind soluţionate în regim de urgenţă.

VERIFICAREA CĂRNII DE PASĂRE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE REZIDUURILE DE SUBSTANŢE MEDICAMENTOASE ŞI CONŢINUTUL DE APĂ

În conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 96/23/CEE, privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animale vii şi la produse de origine animală, D.S.V.S.A. Ialomiţa a procedat, în cursul anului 2013, la recoltarea unui număr de 24 de probe de ţesut muscular şi organe comestibile provenite de la animale domestice sacrificate în unităţi autorizate sanitar-veterinar, solicitându-se examene pentru determinarea reziduurilor pentru următoarele substanţe medicamentoase: estrogeni, antibiotice, sulfamide, chloramphenicol, antihelmintice, coccidiostatice, steroizi şi nitromidazoli.

Probele au fost analizate în laboratoare autorizate sanitar-veterinar, prin metode acreditate RENAR, toate buletinele eliberate având rezultat corespunzător.

Ţinând cond de impactul mediatic apărut ca urmare a depistării, în unele state membre UE, a  unor cantităţi de carne de pasăre, care încalcă legislaţia UE referitoare la conţinutul de apă admis, D.S.V.S.A. Ialomiţa a procedat la recoltarea, în cadrul controalelor oficiale, a unui număr de 12 probe (5 probe carne pasăre, 4 probe carne curcan, 2 probe carne tocată pasăre, 1 probă carne tocată curcan), solicitându-se examene pentru determinarea conţinutului de apă, conform prevederilor Reg. CE 543/2008.

Probele au fost analizate în laboratoare autorizate sanitar-veterinar, prin metode acreditate RENAR, toate probele având rezultat corespunzător.

Menţionăm că, în cadrul acestor controale au fost verificaţi atât producători de pe piaţa naţională cât şi produse provenite din state membre UE.

Având în vedere că pe raza judeţului Ialomiţa funcţionează o unitate de abatorizare carne pasăre cu unitate tranşare carne pasăre integrată, s-a procedat la verificarea programului de autocontrol al unităţii, constatându-se că operatorul face dovada respectării prevederilor Reg. CE 543/2008, în ceea ce priveşte conţinutul de apă din carnea de pasăre. De asemenea, probele recoltate, în cadrul controalelor oficiale, din această unitate, au avut rezultate corespunzătoare.

EXPERTIZE EFECTUATE PE PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE NON-ANIMALĂ

În cursul anului 2013 au fost prelevate un număr de 95 de probe de produse alimentare de origine non-animală, 23 de probe de produse fiind recoltate în vederea determinării reziduurilor de contaminanţi.

Din cele 23 de probe, 12 probe, reprezentate de produse alimentare ca: paste făinoase, pâine, specialităţi de panificaţie şi patiserie, fulgi de porumb, vin, arpacaş, cereale neprelucrate, orez, biscuiţi, au fost prelevate pentru determinări de micotoxine (aflatoxina B1 şi totală, ochratoxina A, deoxinivalenol, zearalenona, toxina T2 şi HT2), iar 11 probe, reprezentate de produse alimentare ca: ciuperci, fructe şi legume proaspete sau congelate, au fost prelevate pentru determinări privind nivelurile de plumb, cadmiu şi nitraţi.

Toate buletinele de analiză eliberate au stabilit conformitatea produselor cu prevederile legislaţiei europene în vigoare.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIȚA