DSVSA Ialomița – Controale privind calitatea laptelui

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Ialomița: Controale privind producerea, colectarea și procesarea laptelui

În scopul verificării condițiilor sanitare veterinare referitoare la producerea, colectarea și procesarea laptelui crud și a produselor lactate, D.S.V.S.A. Ialomița, în conformitate cu măsurile dispuse de către A.N.S.V.S.A. prin Nota de serviciu numărul 6186, organizează acțiuni de control în ferme de animale producătoare de lapte, centre de colectare și unități de procesare a laptelui și a produselor lactate.

Totodată D.S.V.S.A. Ialomița reiterează condițiile care trebuie respectate de către cei implicați în activități de producere și procesare lapte precum și de comercializare directă a laptelui crud prin intermediul automatelor:

1) Este necesar ca laptele crud  să provină de la animale:

 • care nu prezintă nici un simptom de boală contagioasă care poate fi transmisă omului prin lapte;

 • în bună stare de sănătate și care nu prezintă nici un semn de boală care ar putea duce la contaminarea laptelui și, în special, care nu suferă de o infecție a aparatului genital însoțită de scurgeri, de enterită cu diaree și febră sau de o inflamație vizibilă a ugerului;

 • care nu prezintă nicio rană a ugerului care ar putea altera laptele;

 • cărora nu li s-au administrat substanțe sau produse neautorizate sau animale care

nu au făcut obiectul unui tratament ilegal;

 • pentru care, în cazul administrării unor produse sau substanțe autorizate, a fost respectată perioada de așteptare prescrisă pentru aceste produse sau substanțe;

 • care aparțin unui efectiv indemn sau oficial indemn de bruceloză si tuberculoza;

2) Cerințe care se aplică spațiilor și echipamentelor :

 • instalațiile de muls și spațiile în care este depozitat, manipulat sau răcit laptele să fie situate și să fie construite astfel încât să limiteze riscurile de contaminare a laptelui;

 • este necesar ca spațiile destinate depozitării laptelui să fie protejate de vermin ( insecte  parazite ) și bine separate de spațiile unde sunt adăpostite animalele și să dispună de un echipament de răcire;

 • suprafața echipamentelor care intră în contact cu laptele  (ustensile, recipiente, cisterne etc. utilizate la muls, la colectare și la transport) să fie ușor de curățat dezinfectat și bine întreținută. Aceasta impune utilizarea unor materiale netede, lavabile și netoxice care  să fie curățate și, dacă este necesar, dezinfectate cel puțin o dată pe zi;

3) Mulsul trebuie să fie efectuat în condiții de igienă, asigurând în special:

 • haine curate și adaptate pentru  persoanele care efectuează mulsul și/sau manipulează laptele crud;

 • persoanele care efectuează mulsul să respecte un nivel ridicat de igienă personală;

 • în apropierea spațiilor de muls să fie amplasate instalații care să permită persoanelor care efectuează mulsul și manipulează laptele crud să se spele pe mâini și pe brațe;

 • înainte de a începe mulsul, spălarea ugerului și a părților adiacente;

 •  laptele de la fiecare animal să fie controlat de către persoana care răspunde de muls în vederea detectării unor caracteristici organoleptice sau fizico-chimice anormale, în vederea eliminării acestuia de la consumul umam ;

 • laptele trebuie de îndată adus la o temperatură care să nu fie mai mare de 6 °C;

4) Laptele crud trebuie să respecte următoarele criterii de calitate:

 • pentru laptele crud de vacă:  – conținutul de germeni la 30 °C (per ml) ≤ 100 000 (*)

– conținutul de celule somatice (per ml)  ≤ 400 000 (**)

 • pentru laptele crud de la alte specii  – conținutul de germeni la 30 ° C (per ml) ≤  1 500 000 (*)
 • pentru laptele crud care nu implică niciun tratament termic conținutul de   germeni la 30 °C ≤ 500 000 (*)

(*) Medie geometrică variabilă constatată pe o perioadă de două luni, cu cel puțin două prelevări pe lună.

(**) Medie geometrică variabilă constatată pe o perioadă de trei luni, cu cel puțin o prelevare pe lună.

 •  să nu conțina reziduuri de antibiotic;

5) Vânzarea laptelui crud prin intermediul automatelor impune furnizarea la locul vânzarii a următoarelor informații:

 • descrierea produsului – „Lapte crud de la ….” (specia);
 • denumirea exploataţiei de origine a laptelui crud care face obiectul vânzării directe, data mulgerii;
 • data la care a fost alimentat automatul;
 • data expirării, valabilităţii laptelui;
 • instrucţiuni pentru depozitarea laptelui la domiciliu (de exemplu: a se păstra în frigider la o temperatură cuprinsă între 0°C şi +4°C);
 • numărul de înregistrare sanitară veterinară acordat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană pentru fiecare automat;