Începînd cu săptămîna viitoare DSVSA Ialomița va demara campania de vaccinare antirabică la cîini și pisici.

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În conformitate cu Ord. ANSVSA nr. 17/2011, cu modificările și completările ulterioare, vaccinarea antirabică se realizează după efectuarea catagrafiei, o dată pe an, în perioada octombrie – decembrie, dar nu mai tîrziu de un an de la ultima vaccinare, urmată de vaccinarea de completare la tineretul peste 3 luni, drept pentru care începînd cu săptămîna viitoare DSVSA Ialomița va demara campania de vaccinare antirabică la cîini și pisici.

Avînd în vedere ordinul ANSVSA amintit mai sus , contravaloarea vaccinării antirabice este suportată de la bugetul de stat și se efectuează numai  la animalele care dețin carnete de sănătate, înseriate și numerotate potrivit alocării marjelor de serii și de numere de către ANSVSA, în care sunt completate în mod obligatoriu numele și prenumele proprietarului/deținatorului, domiciliul acestuia (localitatea, strada, numărul, satul și județul), specia (cîine/pisică), codul de identificare – după caz, rasa, vîrsta, culoarea și semnele particulare ale animalului.

  În vederea desfășurării corespunzătoare a campaniei de vaccinare, toți proprietarii/deținătorii  de animale sunt rugați să acorde tot sprijinul necesar personalului sanitar veterinar care efectuează acțiunea.