comenzi la domiciliu cliseru.ro

DSVSA Ialomița: Acțiuni de control desfășurate în luna Iunie

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa, prin personalul de specialitate a efectuat în luna iunie o serie de acţiuni cu scopul de a verifica implementarea corectă a  bunelor practici de producţie, a bunelor practici de igienă pe întreg lanţul alimentar de la producător la procesator.

La nivelul crescătorilor de animale  – proprietari ai exploataţiilor comerciale şi nonprofesionale s-a urmarit supravegherea şi controlul bolilor la animalele domestice, stabilirea statusului de sănătate al animalelor şi corelaţia dintre bolile animalelor şi transmiterea acestora la om.

În timpul controalelor s-a urmărit modul în care operatorii economici respectă prevederile legale în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor de igienă, a condiţiilor de temperatură necesare menţinerii lanţului friorific, eligibilitatea materiei prime, trasabilitatea produselor, implementarea programelor de autocontrol.

Au fost astfel verificate: 25 magazine alimentare, 2 supermarketuri, 13 unităţi alimentaţie publică, 5 centre prelucrare lapte independent, 2 centru prelucrare lapte integrat, 4 carmangerii, 1  măcelarii ,1 abator-tranşare,7 controale în brutării, 4 baruri, 6 laboratoare patiserie, 4 controale depozite produse alimentare de origine nonanimală, 1 control depozite produse alimentare de origine animală, 4 mori, 10 unităţi fabricare produse alimentare de origine nonanimală,31 depozite seminţe, 8 ferme suine şi 1 ferma păsări.

În urma verificărilor au fost confiscate produse în cantitate de 35.100,23 kg., astfel: unităţi de abatorizare ( MRS- 2.500 kg. şi SNCU-32.600,23 kg) fiind dirijate către unităţi de neutralizare specializate pentru distrugere, precum şi o cantitate de 3.200  kg. SNCU, la solicitarea operatorilor economici fiind produse depreciate organoleptic, cu termen de valabilitate expirat sau cu defecte tehnologice.

Din totalul de aproximativ 21.000 de exploataţii non-profesionale în care au fost realizate acţiuni de inspecţie în luna iunie, au fost verificate 905 exploataţii din 43 de circumscripţii sanitar veterinare.  Obiectivele urmărite în cadrul inspecţiei au fost: corelarea animalelor din teren cu Baza Naţională de Date, starea clinică a suinelor pentru pestă porcină clasică, starea clinică a ovinelor din punct de vedere al scrapiei.Totodata s-au verificat aleatoriu şi 6 circumscripţii sanitar veterinare din 42 care au depus deconturi aferente lunii mai 2015 pentru încasarea contravalorii manoperei acţiunilor realizate conform Programului de suprevegere, prevenire şi control al bolilor la animale precum şi a manoperei serviciilor de înregistrare şi identificare a animalelor, neconstantându-se neconformităţi.

La nivelul LSVSA  Ialomiţa au fost analizate 24.432 probe sânge pentru supraveghere Bluetongue, contravaloarea analizelor fiind suportată de proprietar, animalele fiind destinate exportului, toate probele au fost negative.

S-au efectuat 39 evaluări şi clasificări în categorii de risc ale unor unităţi de procesare/ depozitare /valorificare a produselor alimentare înregistrate conform Ord. ANSVSA nr. 111/2008 actualizat. Totodată s-au auditat unităţi autorizate conform Ord. ANSVSA 57/2010 şi anume: 1 unitate procesare lapte materie primă, 1 unitate de tranşare, 1 unitate de tranşare şi carne preparată şi 1 unitate procesare ouă de prepeliţă.

În ceea ce priveşte acţiunile specifice în vederea înregistrării activităţilor  de obţinere şi de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală si nonanimală desfăşurate de operatori economici de pe teritoriul judeţului, au fost înregistrate 33 unităţi din următoarele domenii: 14 unităţi de alimentaţie publică (fast-food-uri, restaurant, pizzeria, grătar şi baruri), 11 unităţi de comercializare a produselor alimentare, 1 depozit alimentar, 4 stupine şi 3 centre de colectare lapte integrat în codul exploataţiei. De asemenea, au fost înregistrate 18 mijloace de transport pentru transportul produselor alimentare de origine nonanimală.

În aceeeasi perioadă au mai fost autorizate/înregistrate 17 unităţi în următoarele domenii: 11 unităţi în domeniul hranei pentru animale, 1 unitate  de procesare ou lichid, 2 unităţi din domeniul farmaceutic veterinar şi 3 unităţi din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate.

Principalele deficienţe constatate au fost legate de : asigurarea trasabilităţii produselor alimentare, efectuarea necorespunzătoare a acţiunilor de combatere a dăunăatorilor, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor, comercializarea de animale vii fărăca acestea să fie insoţite de documente sanitar veterinare.

La constatarea abaterilor privind normele de sănătate şi bunăstare a animalelor, precum şi a celor privind siguranţa alimentelor inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au aplicat un număr de 11 sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile HG nr. 984 din 2005 actualizat, valoarea totală a amenzilor fiind de 10.000 RON şi 2 avertismente.

Mai multe articole de la obiectiv.net: