DSVSA: Condiții comercializare păsări

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează pe toți cei interesați asupra condițiilor sanitare veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice provenite din exploatațiile comerciale înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploatatiile nonprofesionale,  conform Ordinului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 14/2014.

Astfel, din categoria păsărilor vii fac parte:

pasari gaina

 • a) puii de o zi – pui de pasăre domestică, în vârstă de mai puţin de 72 de ore, care încă nu au fost hrăniţi şi care au fost supuşi acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013;
 •  b) tineretul – orice pasăre cu vârsta cuprinsă între 72 de ore şi 20 de săptămâni care a fost supusă la minimum două vaccinări contra bolii de Newcastle, unei vaccinări contra bursitei infecţioase şi care provine dintr-un efectiv testat cu rezultate negative pentru serotipurile relevante de Salmonella;
 • c) păsările adulte – păsările care au vârsta de minimum 20 săptămâni, care au fost supuse acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor.

Comercializarea păsărilor vii pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale poate realiza prin:

 • vânzare directă sau
 • prin intermediul mijlocitorilor de afaceri cu animale vii înregistraţi sanitar-veterinar.

Vânzarea directă a păsărilor vii se poate face dintr-un spaţiu amenajat la poarta unităţii sau cu efectuarea transportului de către unitatea producătoare la adresa exploataţiei nonprofesionale, însotite de certificate de sanatate emis de medicul veterinar de libera practica imputernicit.

În cazul puilor de o zi comercializarea se poate efectua şi prin magazinele înregistrate sanitar-veterinar.

Transportul păsărilor vii de către proprietarii acestora, după cumpărarea dintr-un spaţiu amenajat la poarta unităţii sau din magazine, în cazul puilor de o zi, se poate face cu propriile mijloace de transport, pe o distanţă mai mică de 50 km, cu respectarea condiţiilor sanitar-veterinare privind sanatatea și bunăstarea animalelor.

Vânzarea păsărilor vii pe teritoriul României prin intermediul mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, după cumpărarea dintr-un spaţiu amenajat la poarta unităţii, se face în interval de maximum 72 de ore de la cumpărare, însoțite de certificat de sănătate emis de medicul veterinar de libera practica imputernicit și cu respectarea legislaţiei sanitare-veterinare privind bunăstarea şi mişcarea animalelor.

Mijlocitorii de afaceri cu animale vii, care comercializează păsări vii pe teritoriul României, trebuie să fie înregistraţi sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea asigurării trasabilităţii păsărilor, mijlocitorul de afaceri cu animale vii trebuie să întocmească, să deţină, să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Registrul pentru evidenţa păsărilor vii cumpărate şi vândute de către mijlocitorii de afaceri cu animale vii.

Pe teritoriul României, mijlocitorii de afaceri cu animale vii înregistraţi sanitar-veterinar pot comercializa păsări vii achiziţionate din exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale, cu respectarea condiţiilor sanitar-veterinare privind bunăstarea păsărilor vii pe timpul transportului și pe o distanţă mai mare de 50 km.

Transportatorul/Mijlocitorul de afaceri cu animale vii trebuie să respecte următoarele condiţii:

 • a) să realizeze transportul cu mijloace auto autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;
 • b) să stabilească ruta şi destinaţia şi să le respecte;
 • c) să facă dovada că mijlocul de transport a fost curăţat, spălat şi dezinfectat înainte de îmbarcarea păsărilor;
 • d) să nu permită întoarcerea în exploataţiile înregistrate/ autorizate sanitar-veterinar a păsărilor vii care au făcut obiectul comercializării din aceste exploataţii către exploataţiile nonprofesionale, dacă păsările respective nu au fost vândute;
 • e) să anunţe imediat medicul veterinar oficial, în cazul în care constată cazuri de îmbolnăviri sau mortalitate la păsările pe care le transportă;
 • f) să asigure dirijarea cadavrelor înregistrate pe timpul transportului la cea mai apropiată unitate de neutralizare autorizată sanitar-veterinar, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

Persoanele care au achiziţionat păsări vii sunt obligate să anunţe, în termen de 48 ore, medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la achiziţionarea acestora, în vederea efectuării acţiunilor sanitar-veterinare şi supravegherii bolilor majore ale păsărilor, precum şi să declare orice caz de îmbolnăvire sau moarte a păsărilor.

Este interzisă vânzarea din statiile de incubatie/exploataţiile comerciale către o persoană fizică a mai mult de 350 de capete de păsări.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIȚA