DSVSA: Cerințe legale în materie de gestionare – SMR8 Identificare şi înregistrare ovine si caprine

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

INFORMARE CU PRIVIRE LA CERINŢELE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE (SMR) PENTRU TOŢI AGRICULTORII CARE SOLICITĂ SPRIJIN FINANCIAR DIN FONDURI EUROPENE SAU DIN BUGETUL NAŢIONAL

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, aduce la cunostința deținătorilor de animale cerinţele legale în materie de gestionare privind identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6-8), sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor (SMR 9-12) şi notificarea bolilor (SMR 13-15) cerinţe legale  obligatorii pentru toţi agricultorii care solicită sprijin financiar din fonduri europene sau din bugetul naţional pentru care se aplică normele de ecocondiţionalitate în conformitate cu reglementările în vigoare.

Informarea de astăzi cuprinde prezentarea SMR 8 (abreviere- cerinte legale în materie de gestionare) – Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovine și caprine  Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului şi al Parlamentului European din  17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare si de inregistrare a animalelor din speciile ovina si caprina si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 si a Directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2010 ; Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010.

Detinatorii animalelor din speciile ovine si caprine au urmatoarele obligatii:

In cazul exploatatiilor nonprofesionale:

 1. a) sa solicite medicului veterinar imputernicit inregistrarea exploatatiei in RNE;
  b) sa isi achizitioneze crotalii pentru identificarea animalelor;
  c) sa notifice medicului veterinar imputernicit orice eveniment de nastere, sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere a crotaliei, disparitie, regasire animal;
  d) sa solicite medicului veterinar imputernicit identificarea animalelor inainte de implinirea varstei de 9 luni sau, in orice caz, inainte ca acestea sa paraseasca exploatatia de origine, cu o crotalie auriculara simpla si o crotalie auriculara electronica sau cu o crotalie auriculara simpla daca animalele respective vor face obiectul sacrificarii inainte de implinirea varstei de un an;
  e) sa solicite medicului veterinar imputernicit eliberarea formularului de miscare, in cazul mutarii animalului/animalelor intre doua exploatatii diferite, sau sa ii predea acestuia exemplarul negru al documentului de miscare in cazul achizitionarii ori vanzarii animalelor de la/la mijlocitori de afaceri cu animale vii sau exploatatii comerciale;
  f) sa predea medicului veterinar imputernicit crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu si sa solicite eliberarea formularului de declarare a evenimentului;
  g) sa pastreze si sa arhiveze in ordine cronologica toata formularistica ce ii este remisa de medicul veterinar imputernicit (aceasta constituindu-se in registrul de exploatatie);
  h) sa predea medicului veterinar imputernicit formularele de miscare cu care a achizitionat animalele;
  i) sa isi achizitioneze crotalia duplicat in cazul pierderii crotaliei.

In cazul exploatatiilor comerciale:

a) sa isi cumpere crotaliile necesare identificarii animalelor;

b) sa solicite DSVSA sa devina utilizator SNIIA;

c) sa se asigure ca toate animalele din exploatatie ce au varsta de peste 9 luni sunt inregistrate in BND;

d) sa completeze documentele de miscare pentru animalele ce vor fi miscate din exploatatia detinuta si sa inregistreze in BND iesirea animalelor din exploatatie, precum si eventualele intrari;

e) sa isi actualizeze zilnic registrul de exploatatie si baza de date;

f) sa predea medicului veterinar oficial crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu si sa inregistreze evenimentul in SNIIA. 

In exploatatiile nonprofesionale se verifica

a) daca animalele sunt identificate conform prevederilor legislatiei in vigoare;

b) daca registrul de exploatatie este completat la zi, conform prevederilor legale in vigoare;

c) daca corespund datele din registrul exploatatiei cu datele din BND si cu situatia din ferma;

d) daca au fost predate medicului veterinar imputernicit crotaliile de la ovinele sacrificate pentru consum propriu.
In exploatatiile comerciale se verifica:

a) daca animalele sunt identificate conform prevederilor legislatiei in vigoare;

b) daca registrul de exploatatie este completat la zi conform prevederilor legale in vigoare si daca s-au inregistrat in SNIIA nasterile, miscarile si evenimentele suferite de animalele detinute in termenele prevazute de legislatia in vigoare;

c) daca corespund datele din registrul exploatatiei cu datele din BND si cu situatia din ferma;

d) daca au fost predate medicului veterinar oficial crotaliile de la ovinele sacrificate pentru consum propriu.

Comunicat de presă: DSVSA Ialomița