DSVSA: Cerinte legale în materie de gestionare – SMR7 Identificarea şi înregistrarea bovinelor

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

INFORMARE CU PRIVIRE LA CERINŢELE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE (SMR) PENTRU TOŢI AGRICULTORII CARE SOLICITĂ SPRIJIN FINANCIAR DIN FONDURI EUROPENE SAU DIN BUGETUL NAŢIONAL

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, aduce la cunostința deținătorilor de animale cerinţele legale în materie de gestionare privind identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6-8), sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor (SMR 9-12) şi notificarea bolilor (SMR 13-15) cerinţe legale  obligatorii pentru toţi agricultorii care solicită sprijin financiar din fonduri europene sau din bugetul naţional pentru care se aplică normele de ecocondiţionalitate în conformitate cu reglementările în vigoare.

Informarea de astăzi cuprinde prezentarea SMR 7 (abreviere- cerinte legale în materie de gestionare) – Identificarea şi înregistrarea bovinelor  Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din  17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind  etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului ; Ordonanţa deurgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010.
Deţinătorii animalelor din specia bovine au următoarele obligaţii:

 1. În cazul exploataţiilor nonprofesionale:
  a) să solicite medicului veterinar împuternicit înregistrarea exploataţiei în RNE;
  b) să îşi achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor;
  c) să notifice medicului veterinar împuternicit orice eveniment de naştere, sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, regăsire animal;
  d) să solicite medicului veterinar împuternicit eliberarea formularului de mişcare, în cazul mutării animalului/animalelor între două exploataţii diferite, sau să îi predea acestuia exemplarul negru al documentului de mişcare în cazul achiziţionării ori vânzării animalelor de la/la mijlocitori de afaceri cu animale vii sau exploataţii comerciale;
  e) să predea medicului veterinar împuternicit crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu şi să solicite eliberarea formularului de declarare a evenimentului;
  f) să păstreze şi să arhiveze în ordine cronologică toată formularistica ce îi este remisă de medicul veterinar împuternicit (aceasta constituindu-se în registrul de exploataţie);
  g) să predea medicului veterinar împuternicit formularele de mişcare cu care a achiziţionat animalele;
  h) să îşi achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei;
  i) să ridice de la sediul DSVSA paşaportul bovinei, să achite contravaloarea acestuia şi să îl păstreze în condiţii bune;
  j) să solicite eliberarea contra cost a unui duplicat al paşaportului în cazul pierderii sau distrugerii acestuia;
  k) să solicite înscrierea în paşaport a noului deţinător în cazul cumpărării animalului;
  l) să deţină asupra lor paşaportul animalului în timpul transportului acestui

  2. În cazul exploataţiilor comerciale:
  a) să solicite DSVSA înregistrarea şi autorizarea exploataţiei;
  b) să îşi cumpere crotaliile necesare identificării animalelor;
  c) să solicite DSVSA să devină utilizator SNIIA;
  d) să îşi identifice animalele până la vârsta de
  20 de zile şi să le înregistreze în BND;
  e) să îşi actualizeze zilnic registrul de exploataţie, precum şi baza de date;
  f) să ridice de la DSVSA în termen de 14 zile de la înregistrarea bovinelor paşapoartele acestora, achitând contravaloarea lor;
  g) să deţină asupra lor paşaportul animalelor în timpul transportului acestora;
  h) să înscrie în paşaportul animalelor datele ultimului deţinător;
  i) să completeze documentele de mişcare pentru animalele deţinute ce fac obiectul mişcării între exploataţii;
  j) să predea medicului veterinar oficial crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu şi să înregistreze evenimentul în SNIIA.

În exploataţiile nonprofesionale se verifică:

 1. a) dacă animalele sunt identificate conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
  b) dacă registrul de exploataţie este completat la zi conform prevederilor legale în vigoare;
  c) dacă proprietarul a ridicat de la sediul DSVSA paşapoartele bovinelor;
  d) dacă corespund datele din registrul exploataţiei cu paşapoartele animalelor cu datele din BND şi cu situaţia din fermă;
  e) dacă în paşaportul animalelor sunt înscrise datele ultimului deţinător;
  f) dacă au fost predate medicului veterinar împuternicit crotaliile şi paşapoartele de la bovinele sacrificate pentru consum propriu.

În exploataţiile comerciale se verifică:
a) dacă animalele sunt identificate conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
b) dacă registrul de exploataţie este completat la zi conform prevederilor legale în vigoare şi dacă s-au înregistrat în SNIIA naşterile, mişcările şi evenimentele suferite de animalele deţinute în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;
c) dacă proprietarul a ridicat de la sediul DSVSA paşapoartele bovinelor;
d) dacă corespund datele din registrul exploataţiei cu paşapoartele animalelor cu datele din BND şi cu situaţia din fermă;
e) dacă în paşaportul animalelor sunt înscrise datele ultimului deţinător;
f) dacă au fost predate medicului veterinar oficial crotaliile şi paşapoartele de la bovinele sacrificate pentru consum propriu.

Comunicat de presă: DSVSA Ialomița