comenzi la domiciliu cliseru.ro

DSVSA: Cerințe legale în materie de gestionare – SMR 10 – Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal, tireostatic şi beta – agoniste în creşterea animalelor

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
16/10/2014 | Locale Ialomita

INFORMARE CU PRIVIRE LA CERINŢELE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE (SMR) PENTRU TOŢI AGRICULTORII CARE SOLICITĂ SPRIJIN FINANCIAR DIN FONDURI EUROPENE SAU DIN BUGETUL NAŢIONAL

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, aduce la cunostința deținătorilor de animale cerinţele legale în materie de gestionare privind identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6-8), sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor (SMR 9-12) şi notificarea bolilor (SMR 13-15) cerinţe legale  obligatorii pentru toţi agricultorii care solicită sprijin financiar din fonduri europene sau din bugetul naţional pentru care se aplică normele de ecocondiţionalitate în conformitate cu reglementările în vigoare.

SMR 9 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor – Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului. Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării acestora pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare – acest domeniu nu intra in competenta DSVSA Ialomița

Informarea de astăzi cuprinde prezentarea SMR 10 (abreviere- cerinte legale în materie de gestionare) – SMR 10 – Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal, tireostatic şi beta – agoniste în creşterea animalelor Directiva 96/22/CEE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu effect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor beta – agoniste în creşterea animalelor şi de abrogare a Directivelor 81/602/CEE, 88/146/CEE şi 88/299/CEE, cu modificările şicompletările ulterioare: art. 3-5 şi 7. Norma sanitară veterinară privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare: art. 1-6 şi anexele nr. 1, 2 şi 3.

 1. Se interzice deţinerea de către crescătorii de animale a substanţelor cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste.
 2. Deţinătorii animalelor de fermă (animale domestice din speciile bovine, porcine, ovine şi caprine, solipede domestice, păsări şi iepuri, precum şi animalele sălbatice din aceste specii şi rumegătoarele sălbatice care au fost crescute într-o exploataţie) sau de acvacultura au următoarele obligaţii:
 3. a) să nu administreze în tratamentul aplicat animalelor de fermă, indiferent prin ce mijloace, produse medicinale veterinare ce conţin substanţe interzise, cum ar fi: substanţe tireostatice, stilbenele, derivaţii de stilbene, sărurile şi esterii acestora şi, respectiv, 17 betaestradiol şi derivaţii esterificaţi ai acestuia, precum şi produse medicinale veterinare ce conţin substanţe care au acţiune estrogenă, androgenă sau gestagenă, altele decât 17 betaestradiol şi derivaţii esterici ai acestuia;
 4. b) să cunoască şi să respecte normele sanitare veterinare privind utilizarea unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste, după cum urmează: – administrarea în scopuri terapeutice sau zootehnice a testosteronului, progesteronului, precum şi a derivaţilor acestora, precum şi a substanţelor betaagoniste se efectuează numai de către sau sub responsabilitatea directă a unui medic veterinar care va consemna tratamentul efectuat în registrul de consultaţii şi tratamente;
 • în tratamentul sanitar veterinar nu sunt autorizate produsele hormonale care acţionează ca depozit, acumulându-se în ţesuturi; al căror timp de aşteptare este mai mare de 15 zile de la terminarea tratamentului; ale căror condiţii de utilizare nu sunt cunoscute;

 • produsele medicinale veterinare ce conţin substanţe betaagoniste care au o perioadă de aşteptare mai mare de 28 de zile de la terminarea tratamentului nu sunt autorizate;

 • este interzis tratamentul terapeutic al animalelor de interes economic, precum şi al animalelor de reproducţie la sfârşitul vieţii reproductive a acestora;

 1. c) să folosească produsele medicale veterinare autorizate, numai în scopurile pentru care sunt autorizate şi cu prescripţie de la medical veterinar. Să se asigure că medicul veterinar înregistrează toate utilizările de hormoni terapeutici în registrul de consultaţii şi tratamente sanitare veterinare şi consemnarea perioadelor de aşteptare;
 2. d) să deţină registrul de consultaţii şi tratamente medicale veterinare completat la zi;
 3. e) să respecte perioadele de aşteptare specificate în liniile directoare de utilizare a produselor medicinale veterinare sau în datele prescrise de medicul veterinar.

 

 1. Deţinătorii animalelor din exploataţiile comerciale au obligaţia să permită accesul medicului veterinar oficial pentru prelevarea de probe în vederea realizării controlului anumitor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele acestora.

 

În cazul exploataţiilor comerciale se verifică:

 1. a) existenţa unui contract valabil încheiat cu un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, care asigură supravegherea sanitară veterinară a animalelor de fermă;
 2. b) deţinerea registrului de consultaţii şi tratamente sanitare veterinare completat la zi, urmărind în special utilizarea substanţelor cu efect hormonal, tireostatic şi betaagonist, în cazul exploataţiilor comerciale;
 3. c) respectarea perioadelor de aşteptare pentru produsele medicinale veterinare care conţin substanţe cu acţiune tireostatică, estrogenă, androgenă şi betaagonistă administrate în scop terapeutic.

În cazul exploataţiilor nonprofesionale (gospodării individuale), registrul de consultaţii şi tratamente este deţinut de către medicul veterinar de liberă practică, care asigură supravegherea sanitară veterinară a animalelor din gospodăriile populaţiei şi care, pentru acţiunile sanitare veterinare strategice, este împuternicit de către DSVSA judeţeană din raza de activitate.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în informarea crescătorilor de animale și vom continua cu prezentarea cerințelor legale pentru toate domeniile cuprinse în sănătate publică, sănătatea animalelor, respectiv SMR 11-12, SMR 13-15.