DSP Ialomița: Eliberarea deciziilor de izolare sau carantină și eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Informații cu privire la eliberarea deciziilor de carantină sau izolare de către Direcțiile de Sănătate Publică, precum și la eliberarea de către medicii curanți a certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare de care beneficiază persoanele asigurate în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Eliberarea deciziilor de izolare sau carantină:

 1. Deciziile de izolare sunt generate automat de aplicatia informatica CoronaForms in urma intocmirii anchetei epidemiologice de catre Directia de Sanatate Publica. Acestea trebuie transmise medicului curant NUMAI in situatia in care persoana infectata cu virusul SarsCov-2 REFUZA IZOLAREA.
 2. Deciziile de carantina sunt intocmite de Directia de Sanatate Publica si trebuie transmise medicului curant in vederea eliberarii certificatelor de concediu medical persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura carantinarii ca urmare a faptului ca:
 • au intrat in contact direct cu o persoana infectata cu virusul SarsCov-2, confirmata prin testare
 • au sosit din tari/ zone cu risc epidemiologic ridicat, stabilite de catre INSP in conditiile legii
 • au prezentat semne si simptome sugestive specifice conform definitiei de caz, dar in urma investigatiilor paraclinice specifice nu s-a confirmat diagnosticul de boala infectocontagioasa

Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare:

 1. Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantina se face de catre medicul curant, respectiv de catre medicul de familie, pe durata stabilita prin decizia de confirmare a carantinei, eliberata de catre Directia de Sanatate Publica Ialomita potrivit Ordinului MS nr 1309/2020, persoanelor asigurate aflate in urmatoarele situatii:
 • au intrat in contact direct cu o persoana infectata cu virusul SarsCov-2, confirmata prin testare
 • au sosit din tari/ zone cu risc epidemiologic ridicat, stabilite de catre INSP in conditiile legii
 • au prezentat semne si simptome sugestive specifice conform definitiei de caz, dar in urma investigatiilor paraclinice specifice nu s-a confirmat diagnosticul de boala infectocontagioasa.

Certificatele de concediu medical pentru carantina se completeaza inscriindu-se codul de indemnizatie 07, cod diagnostic 994, indiferent de locul in care a fost instituita masura carantinei.

 1.  Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru izolare
 1. pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SarsCov-2, pentru care s-a instituit masura izolarii in unitati sanitare sau intr-o locatie alternativa unei unitati sanitare, certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicul curant din unitatea sanitara sau din locatia alternativa atasata acesteia, atat pe perioada internarii, cat si pe perioada externarii, dupa caz, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator

La externare, certificatele de concediu medical se elibereaza de medicul curant din unitatea sanitara sau din locatia alternativa atasata acesteia, dupa cum urmeaza:

 • In situatia in care medicul din spital nu a eliberat concediu medical la externare pentru perioada in care persoana asigurata este izolata la domiciliu sau la locatia declarata de acesta, certificatul de concediu medical se acorda pentru aceeasi afectiune de catre medicul de familie care monitorizeaza starea de sanatate a persoanei, iar in certificatul de concediu medical se va inscrie codul de indemnizatie 51, cu inscrierea numarului corespunzator bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea prevazut in anexa 1 la HG nr 921/2020, respectiv 24 si inscrierea codului de diagnostic „64 – alte boli cu virus nedeclarate in alte locuri”
 • In situatia in care, la externarea din spital, daca este necesara izolarea in continuare a pacientului la domiciliu, pe perioada starii de contagiozitate stabilita conform datelor stiintifice existente, in certificatul de concediu medical se va inscrie codul de indemnizatie 51 cu inscrierea numarului corespunzator bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea, prevazut in anexa 1 la HG 921/2020, respectiv 24 si inscrierea codului de diagnostic „64 – alte boli cu virus nedeclarate in alte locuri”
 • In situatia in care, la externarea din spital, medicul considera pacientul vindecat din punct de vedere al bolii infectocontagioase, fiind in afara perioadei de contagiozitate, dar acesta nu isi poate relua activitatea (pacientii cu sechele post- Covid-19), in certificatul de concediu medical se va completa codul de indemnizatie 01, cu pastrarea codului de diagnostic „64 – alte boli cu virus nedeclarate in alte locuri”

Medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru situatia de la ultimul punct, iar in certificatul de concediu medical se va completa codul de indemnizatie 01, cu pastrarea codului de diagnostic „64 – alte boli cu virus nedeclarate in alte locuri”, cu respectarea art. 20, alin 1 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 158/20005, cu modificarile si completarile ulterioare.

 1. Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SarsCov-2, pentru care s-a dispus masura izolarii in conditiile art.8, alin 3.1 din Legea nr 136/2020 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la domiciliu sau la o locatie declarata, certificatele de concediu medical se elibereaza de medicii de familie care au luat in evidenta si au monitorizat aceste persoane, pentru o perioada stabilita in functie de evolutia bolii si durata monitorizarii.

Incepand cu data de 30.10.2020, data intrarii in vigoare a HG nr 921/2020, certificatele de concediu medical de care beneficiaza persoanele asigurate pentru care s-a dispus masura izolarii, indiferent de locul in care aceasta a fost instituita, se elibereaza pe codul de indemnizatie 51 si pozitia 24 din lista.

DIRECTOR EXECUTIV, Ing. Dan Noel. Întocmit, As. pr. Igiena Veronica Nica. DSP Ialomița