comenzi la domiciliu cliseru.ro

Drumuri Municipale Fetești, sub lupa Camerei de Conturi Ialomița. „Alba-neagra” cu 12.000 de tone de piatră

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
02/03/2017 | Locale Ialomita

Camera de Conturi Ialomița a efectuat, în luna decembrie 2016, un control la SC Drumuri Municipale SRL Fetești, societate aflată sub tutela Consiliului local Fetești.

Raportul întocmit în urma controlului, transmis Consiliului local Fetești, arată neregulile descoperite la această societate, unele mai grave ca altele: acte fictive de lucrări întocmite pentru a acoperi plăți nelegale de peste 57.000 lei, efectuate în contul a două firme, 12.000 tone de piatră „mutate” dintr-un loc în altul în acte, dar, se pare, inexistente în realitate și multe alte acțiuni de jefuire a banului public.

Așadar, raportul prezentat consilierilor locali din Fetești la ședința de săptămâna trecută relevă faptul că din 2013, din prima zi de lucru, directorul general al SC Drumuri Municipale Fetești a pornit cu stângul, semnând cu dreapta niște contracte aiurea.

Dar să prezentăm pe scurt care au fost neregulile descoperite de Curtea de Conturi:

„Pe baza unui proces verbal fără număr şi dată, încheiat între Primăria municipiului Feteşti, SC ASTALDI SA Bucureşti şi SC Drumuri Municipale SRL Feteşti se atestă faptul că entitatea controlată ar fi primit şi recepţionat cantitatea de 12.154 tone material rezultat din lucrările de reabilitare a liniei de cale ferată, tronsoanele Fundulea-Feteşti şi Feteşti -Cernavoda, fară nicio precizare în legătură cu momentul şi locul efectuării operaţiunii de recepţionare, precum şi în legătură cu furnizorul materialului livrat şi actele de livrare întocmite de acesta (avize de expediţie, facturi). În schimb, prin procesul verbal se menţionează că recepţionarea cantităţii de 12.154 tone material de excavaţie s-a efectuat pe baza adreselor: nr.5198/24.01.2012 (10.000 tone), nr. 6249/31.08.2012 (300 tone) şi nr.16962/29.10.2012 (1.854 tone), iar materialul recepţionat de SC Drumuri Municipale SRL s-ar afla depozitat în două locuri indicate de Primăria municipiului Feteşti, respectiv zona 804-parc industrial şi groapa de împrumut din capătul străzii Independenţei. Pe baza acestor informaţii se poate trage concluzia că operaţiunea de inventariere s-ar fi efectuat în anul 2012, dar nu la sediul beneficiarului cum ar fi fost normal, ci în locuri indicate de Primăria Feteşti. Tot din conţinutul procesului verbal mai rezultă că cele 12.154 tone material de excavaţie recepţionat de SC Drumuri Municipale SRL va putea fi folosit pentru reabilitarea străzilor din municipiul Feteşti numai după executarea operaţiunilor tehnologice de ciuruire şi transport de la locul de depozitare. Procesul verbal astfel întocmit a fost semnat de primarul municipiului Feteşti Catrinoiu Gheorghe şi de reprezentanţii SC Drumuri Municipale SRL Feteşti, respectiv Munteanu Radu, în calitate de director executiv şi Mitu-Ţâra Gheorghe în calitate de director economic, precum şi de un reprezentant al SC Astaldi SA care nu a fost menţionat cu nume şi prenume. Având în vedere că SC Drumuri Municipale SRL Feteşti a fost înfiinţată în anul 2013 (număr de înregistrare la registrul comerţului J21/313/27.08.2013), iar conducerea executivă a fost numită în perioada decembrie 2013-ianuarie 2014, apare fără sens încheierea procesului verbal prin care se atestă recepţionarea cantităţii de 12.154 tone material de excavaţie în anul 2012, când de fapt entitatea beneficiară a materialului nici nu exista. Pentru a cunoaşte conţinutul celor trei adrese invocate în procesul verbal (…) echipa de control a solicitat Primăriei Feteşti lămuriri cu privire la existenţa acestora, având în vedere că adresele respective nu se află înregistrate în evidența entităţii controlate, care așa cum am mai arătat, nu era înfiinţată în anul 2012”, se arată în raport.

Ca răspuns, Primăria a comunicat că „numai adresa nr. 16962/29.10.2012 apare înregistrată la serviciul registratură şi face referire la cantitatea de 1.854 tone material rezultat din lucrări executate la calea ferată în perioada august-octombrie 2012, materiale ce au fost predate primăriei în baza protocolului nr. 579/25.05.2009 încheiat cu SC Astaldi SA sucursala Gheorghe Pătraşcu.

Totodată, primăria a comunicat şi faptul că în registrul de evidenţă se menţionează că adresa nr. 16962/29.10.2012 şi documentele aferente au fost înaintate Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat (DADPP) Feteşti, dar nu au fost găsite nici în arhiva acestei entităţi.

Conţinutul procesului verbal fără număr şi dată, prin care SC Drumuri Municipale SRL ar fi „recepţionat” în anul 2012 cantitatea de 12.154 tone material de excavaţie, capătă sens când la verificarea în continuare a activităţii desfăşurate în anul 2014 se constată că…