Dovada vechimii în muncă

În Monitorul Oficial nr. 963 din 14 noiembrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Articolul IV din acest act normativ modifică art.164 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi îl completează după cum urmează:

„(1^1) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili o majorare a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la alin. (1), diferenţiat pe criteriile nivelului de studii şi al vechimii în muncă.

(1^2) Toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se determină utilizând nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la alin. (1).”

Constituie vechime în muncă perioada prestată în temeiul unui contract individual de muncă. Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă. Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.

După data de 01 ianuarie 2011, dovada vechimii în muncă se face cu ajutorul adeverinţelor de vechime în muncă eliberate de angajator.

Până la 31 decembrie 2017, potrivit art.8 alin 4 2 din HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic şi art. 34 din Codul Muncii, pentru a intra în posesia adeverinţei de vechime în muncă foştii salariaţi trebuie să solicite în scris de la angajator eliberarea acesteia. „La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul privat/public şi din dosarul personal/profesional, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării”.

Începând cu anul 2018. a intrat în vigoare H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor care, la art. 7 alin.5, stabileşte că „La încetarea activităţii salariatului, angajatorii au obligaţia să îi elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru”.

În situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, salariatul/fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării, iar tariful care se percepe pentru categoria de servicii prestate este de 20 lei/document.

Comunicat de presă: AJOFM Ialomița – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița