comenzi la domiciliu cliseru.ro

Doi preoți din Reviga și Mircea cel Bătrân – tată și fiu – riscă să fie caterisiți

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
24/11/2011 | Locale Ialomita

 Părintele Casian Ovidiu Pandelică şi părintele Gheorghe Pandelică au fost convocaţi la Consistoriul Eparhial

[box color=blue]Consistoriul Bisericesc al Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor a acordat celor doi preoţi alte termene de judecată, cu menţiunea că preotul care refuză să se prezinte în faţa judecăţii bisericeşti, poate fi caterisit, adică scos din rândul clerului[/box]

O singură voinţă – Un împătrit păcat: neascultare, minciună, manipulare şi provocare de neînţelegeri în sânul comunităţii parohiale din Reviga 

Săvârşirea păcatului alterează lucrarea comunităţii ecleziale. Durerea provocată de păcat este cu atât mai mare, cu cât vina aparţine „casnicilor” (Matei 10, 36), a celor apropiaţi, care aveau în grijă respectarea normelor bisericeşti, şi care, ei – fără regret şi responsabilitate – sunt primii care le încalcă, prinzând în păcat şi pe credincioşii mireni, devenind astfel o piatră de poticnire şi un prilej de păcătuire pentru alţii (Romani 14, 13).

Este binecunoscut faptul că pe parcursul lunii octombrie, mai precis în data de 10, respectiv 16 octombrie, mai mulți enoriași au manifestat atât la biserica din Reviga cât și la Slobozia în apărarea preoților Gheorghe și Casian Ovidiu Pandelică.

Enoriașii reclamau faptul că, de câteva luni, părintele Gheorghe slujește cu „sabia deasupra capului” în satul Mircea cel Bătrân, fiind mereu „hăituit”, iar fiul său Casian, care slujea la Reviga, a fost „dezbrăcat de hainele preoțești”. Fără nici un cuvânt, spuneau enoriașii, fără nicio dovadă că ar fi greșit atât de grav încât să fie luată o astfel de măsură de către reprezentanții Episcopiei Sloboziei și Călărașilor. În locul părintelui Casian, aceștia l-au delegat pe preotul Viorel Parmac, din Cocora, dar care, spuneau enoriașii, nu este dorit de oameni.

Cu privire la această situație, reprezentanții Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor au precizat că, în şedinţa de lucru din 30 iunie, Permanenţa Consiliului Eparhial l-a sancţionat pe părintele Casian cu trimiterea pe o perioadă de 30 zile, pentru rugăciune și meditație, la Mănăstirea Balaciu, din cauza lipsei de implicare în activitatea pastoral-misionară a Parohiei Reviga şi neglijenţă faţă de cele sfinte, nefiind caterisit, ci doar suspendat pe perioada cercetării canonice în cadrul Consistoriului Eparhial – Instanţă disciplinară şi de judecată pentru delictele şi abaterile clerului de mir.

Vineri, 18 noiembrie, părintele Casian Ovidiu Pandelică a fost convocat în faţa Consistoriului Eparhial, fiind învinuit de neglijenţă în îndeplinirea îndatoririlor bisericeşti statutare, neascultare continuă faţă de autorităţile superioare bisericeşti, provocare de grave neînţelegeri în sânul comunităţii eclesiale şi atitudine refractară faţă de autoritatea bisericească, statutară.

Reprezentanții Episcopiei Sloboziei și Călărașilor susțin că, în cadrul şedinţei Instanţei de disciplină, atitudinea părintelui Casian Ovidiu Pandelică a fost, în continuare, una de „neascultare şi de sfidare a bunului simţ, a normelor canonice, statutare şi regulamentare”, iar „necunoaşterea unor norme elementare de drept canonic dovedeşte pe lângă atitudine răuvoitoare şi slaba pregătire teologică acumulată în Facultatea de Teologie de la Piteşti – for de învăţământ teologic desfiinţat începând cu anul universitar 2011-2012, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”.

Tot reprezentanții Episcopiei precizează că părintele Ovidiu Casian Pandelică a depus o „contestaţie” la decizia de suspendare pe perioada cercetării disciplinare care cuprinde, susțin aceștia, „inepții care trădează grave lacune teologice”.

„Trecând peste faptul că suspendarea se impune din oficiu pe perioada desfăşurării unor cazuri de cercetare disciplinară gravă (conform  art. 74 „Regulamentului de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române”), contestaţia părintelui Casian Ovidiu Pandelică cuprinde inepţii care trădează grave lacune teologice. Trimiterea pentru 30 zile la Mănăstirea Balaciu a fost o măsură pentru întărirea vieţii lui duhovniceşti, pentru rugăciune şi meditaţie. Şi pentru a arăta în plus că acolo unde se întâlneşte lipsa de pregătire teologică şi neascultarea canonică rezultatul este unul previzibil – deşi Ignorantia legis non excusat – Ignoranţa legii nu are scuză, părintele Ovidiu Casian Pandelică a predat ilegal documentele parohiale Consiliului Parohial al parohiei Reviga, făcând abstracţie de faptul că predarea şi primirea gestiunii parohiale se face numai în temeiul unei dispoziţii scrise a Ierarhului. Deși comportamentul părintelui Casian Ovidiu Pandelică este unul reprobabil, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor îndeamnă la responsabilitate şi la preţuirea adevărului, în orice situaţie, mai presus de orice impuls sentimental sau manipulare. Mântuitorul Iisus Hristos ne învaţă: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6) – cuvinte ce relevă faptul că numai în Adevăr putem fi liberi”.
[box color=white]Părintele Casian Ovidiu Pandelică şi părintele Gheorghe Pandelică au fost convocaţi din nou la Consistoriul Eparhial, dar nu s-au prezentat [/box]
Joi, 24 noiembrie, părintele Casian Ovidiu Pandelică şi părintele Gheorghe Pandelică au fost convocaţi la Consistoriul Eparhial Bisericesc al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, pentru a răspunde faţă de problemele grave de indisciplină canonică bisericească, create în parohiile din Reviga şi Mircea cel Bătrân. Ambii preoţi nu s-au prezentat în faţa înaltului for de judecată.

Redăm întocmai învinuirile aduse celor doi preoți :
„Părintele Casian Ovidiu Pandelică, de la parohia Reviga, a refuzat să răspundă în faţa Consistoriului pentru următoarele abateri de la disciplina bisericească:

1. Schismă  – nesupunere şi refuzul repetat de a asculta autoritatea bisericească legală:

– duminică, 20 noiembrie 2011, a alungat pe părintele Viorel Parmac, slujitor desemnat de către Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor să suplinească parohia Reviga;

– nerecunoaşterea şi defăimarea autorităţii episcopale prin ridicarea tabloului Chiriarhului locului din scaunul arhieresc şi implicit prin nepomenirea la Sfânta Liturghie a Episcopului;

–  refuzul repetat de a împlini canonul de a merge la mănăstirea Balaciu pentru rugăciune şi întărire duhovnicească şi catalogarea defăimătoare a ascultării ca fiind „una dintre cele mai teribile pedepse arhaice ale bisericii” (propria „Contestaţie” la decizia suspendării – 17 noiembrie 2011);

– afirmaţii defăimătoare la adresa autorităţilor bisericeşti în data de 20 noiembrie 2011;

– Înstrăinarea actelor parohiei.

2. Păcatul săvârşirii lucrărilor sfinte în stare canonică de suspendare:

– Slujirea utreniei şi a Sfintei Liturghii în zilele de duminică şi luni, 20 şi 21 noiembrie 2011;

– Oficierea slujbei parastasului în data de 29 octombrie 2011 în cimitirul parohiei Reviga.

Părintele Gheorghe Pandelică de la parohia Mircea Cel Bătrân a dat dovadă de neascultare faţă de autorităţile bisericeşti, fiind acuzat de următoarele abateri disciplinare:

– Neglijenţă întru îndeplinirea îndatoririlor bisericeşti;

– Neascultarea continuă  faţă de Autorităţile Superioare Bisericeşti;

– Provocarea de neînţelegeri în sânul Bisericii;

– Acuzarea neîntemeiată adusă autorităţilor superioare Bisericeşti;

– Sacrilegiu faţă de cele sfinte prin folosirea unui potir deteriorat şi neîngrijit.

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor ia act cu responsabilitate de faptul că părintele Casian Ovidiu Pandelică, de la parohia Reviga, a slujit Sfânta Liturghie, cu toate că era oprit de la slujirea celor sfinte, mai ales că în această perioadă actele liturgice ale preotului nu sunt primite înaintea lui Dumnezeu, fiind rod al neascultării şi un adevărat blestem pentru toţi credincioşii care le primesc.

De aceea, în spiritul tradiţiei creştine şi cu respect faţă de normele canonice, statutare şi regulamentare, Consistoriul Bisericesc al Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor nu doreşte ,,moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu” (Iezechiel 33,11), a acordat celor doi preoţi alte termene de judecată, cu menţiunea că preotul care refuză să se prezinte în faţa judecăţii bisericeşti, poate fi caterisit, adică scos din rândul clerului (can.15, 77 Cartagina şi art.133 din Regulamentul de procedură al Instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române)”.