comenzi la domiciliu cliseru.ro

Documente necesare pentru înscrierea la concurs în vederea încadrării din sursă externă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
05/04/2016 | Locuri de munca

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa a demarat procedura de reîncadrare de personal şi de angajare din sursă externă în vederea completării deficitului de personal existent.

Înscrierile se fac personal, în perioada 04 – 08 aprilie, în intervalul orar 08.00  -16.00, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ialomiţa.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere şi CV;
 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat și a foii matricole);
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • două fotografii color 9 x 12 cm;
 • fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
 • copia permisului de conducere.

Cele 62 de posturi pe care urmează să le încadreze Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ialomiţa sunt repartizate la posturile de poliţie comunală, astfel:

Albeşti(1), Andrăşeşti(1), Ciochina (2), Ciulniţa(1), Gheorghe Doja(1), Gheorghe Lazăr(1), Mărculeşti(1), Ograda(1), Perieţi(2), Griviţa(1), Miloşeşti(1), Reviga(1), Scânteia(2), Traian(2), Stelnica(1), Făcăeni(1), Coşereni(1), Axintele(1), Bărcăneşti(1), Borăneşti(1), Moviliţa(2), Roşiori(2), Sineşti(2),  Jilavele(2), Adâncata(1), Armăşeşti(1), Bărbuleşti(3), Răduleşti(1), Ciocârlia(1), Maia(1), Moldoveni(1), Ion Roată(1), Alexeni(1), Balaciu(1), Gârbovi(2), Grindu(1), Manasia(1), Sălcioara(1), Sărăţeni(1), Sfântu Gheorghe(1), Valea Măcrişului(2), Platoneşti(1), Giurgeni(1), Gura Ialomiţei(1), Mihail Kogălniceanu(1), Săveni(1), Sudiţi(2), Valea Ciorii(1), Munteni-Buzău(1).

Informaţii suplimentare sau detalii despre condițiile de participare, tematica și bibliografia, documentația necesară pentru întocmirea dosarului de candidat și probele de concurs le găsiți accesând pagina web https://il.politiaromana.ro sau la sediul inspectoratului.

Îți urăm succes și te așteptăm în rândurile noastre!

Citește și

Ialomița: Poliția scoate la concurs 62 de posturi