Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii, că 25 octombrie 2011 este ultima zi în care se pot depune următoarele formulare:

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

– Declaraţia recapitulativă privind livrarile/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta (Formular 390 VIES) de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA;

– Decontul de TVA (Formular 300) de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA

– Decontul special de TVA pentru luna precedentă (Formular 301 – format electronic)

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (Formular 100 – format electronic)

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţă nominală a persoanelor asigurate (Formular 112) pentru luna precedentă de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, precum şi de către institutiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

– Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent (Formular 104) de către persoanele juridice constituite între contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Codul Fiscal

– Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plata anticipată trimestrială în contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent (Formular 225) de către contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Nedepunerea la termen a acestor declaraţii se sancţionează contravenţional conform Codului de procedură fiscală cu amendă pentru persoanele fizice – de la 500 la 1.000 lei, iar pentru persoanele juridice – de la 1.000 la 5.000 lei.