DGFP Ialomița: informații privind certificatul de atestare fiscală și certificatul de obligații bugetare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi că a fost publicat Ordinul MFP nr. 393/2013 pentru modificarea şi completarea < LLNK 12006   752 50AZ01   0 53 >Ordinului nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

Potrivit noului act legislativ, începând cu 1 mai 2013, în Certificatul de atestare fiscala se va preciza, modul de îndeplinire a obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului; menţiuni cum ar fi eşalonarea/planul de reorganizare; dar şi dacă anumite datorii ale contribuabilului sunt în executare silita, suspendate la executare silită, precum şi la modalitatea de plată a taxei extrajudiciare de timbru.

Certificatul de atestare fiscală va putea fi eliberat în următoarele situaţii:

  •  la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
  •  la solicitarea autorităţilor publice, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
  • din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege;
  • la solicitarea deţinătorilor de părţi sociale la o societate comercială, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală. Menţionăm că în acest caz, organul fiscal competent are obligaţia să verifice calitatea solicitantului de deţinător al parţii sociale.

Solicitările pot fi depuse fie la registratura organul fiscal competent, fie se pot  trimite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace de transmitere la distanţă.