DGFP Ialomița: 30 aprilie – termenul de depunere al situaţiilor financiare aferente anului 2012

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii, persoanele juridice fără scop patrimonial (asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizaţiile sindicale, cultele religioase, precum şi altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale) că în conformitate cu prevederile Ordinul nr. 40/2013, termenul de depunere al situaţiilor financiare aferente anului 2012, este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv  data de 30 aprilie 2013.

Situaţiile financiare anuale pot fi depuse atât la registratura administraţiile financiare teritoriale sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarata, cât şi pe portalul www.e-guvernare.ro.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către birourile de asistenţă contribuabili din cadrul administraţiilor financiare teritoriale, sau poate fi descărcat de pe portalul M.F.P., de la adresa www.mfinante.ro.

În cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial,  situaţiile financiare anuale pentru aceste entităţi cuprind: bilanţ; cont de profit si pierdere;  note explicative  la situaţiile financiare anuale.

Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: bilanţ prescurtat; cont prescurtat al rezultatului exerciţiului; note explicative la situaţiile financiare anuale.

Menţionăm că, nu au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă.

Nedepunerea situaţiilor financiare în termenul legal, se sancţionează cu amenda cuprinsa între 300 şi 1000 de lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, amenda variază între 1000 si 3000 de lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, în timp ce, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare, amenda ajunge până la 4500 de lei, dar nu mai puţin de 1500 de lei.

De asemenea, pentru neîntocmirea şi nesemnarea situaţiilor financiare anuale, amenda este cuprinsa între 2.000 si 3.000 lei.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️