comenzi la domiciliu cliseru.ro

DGASPC Ialomița înființează un nou serviciu social de zi – Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
31/05/2021 | Locale Ialomita

Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia, înființat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, va funcționa ca serviciu public, fără personalitate juridică, și va oferi servicii de consiliere complexe agresorilor familiali în vederea corectării comportamentelor agresive.

Sedinta Cji

Centrul va funcționa în sediul DGASPC Ialomița din Slobozia, strada C.D. Gherea nr.1, va avea doi angajați și o capacitate de 10 beneficiari consiliați anual în vederea reabilitării și reinserției sociale, serviciul făcând parte din rețeaua de opt centre regionale de consiliere pentru agresori din cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”.

În cadrul ședinței Consiliului Județean Ialomița, susținută vineri, 28 mai, a fost aprobată înființarea centrului și regulamentul de organizare și funcționare, proiectul fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Precizăm faptul că Agenția Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în calitate de autoritate publică centrală care asigură implementarea şi monitorizarea aplicării prevederilor Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice (Convenţia de la Istanbul), implementează în calitate de promotor proiectul intitulat „Sprijin pentru implementarea Convenţiei de la Istanbul în România”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului Justiție, gestionat de către Ministerul Justiţiei în calitate de Operator de Program. Pilonii principali ai proiectului sunt reprezentaţi de înființarea la nivel naţional a unei reţele de centre de furnizare de noi servicii sociale, respectiv 8 centre regionale de consiliere a agresorilor din mediul domestic şi 10 centre de intervenţie în situaţii de violență sexuală. Astfel, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi a propus încheierea a două parteneriate cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia şi Consiliul Judeţean Ialomița care să faciliteze înființarea la nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia a unui centru de consiliere pentru agresori și a unui centru de intervenţie pentru victimele violenței sexuale. În vederea selecționării județului Ialomiţa printre județele care să fie incluse în acest proiect național a fost necesară încheierea prealabilă a unor protocoale de colaborare, prin care cele patru instituții semnatare se angajează să se sprijine reciproc şi să realizeze demersuri, conform atribuţiilor proprii la nivel național, respectiv județean, pentru organizarea şi funcționarea celor două centre sus-menționate, fără a avea implicare financiară de la bugetul județului Ialomița.

Serviciile sociale oferite în cadrul centrului sunt gratuite, iar beneficiarilor (agresori adulți) li se garantează mai multe drepturi, printre care și păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate.

Mai menționăm faptul că, în baza protocolului de colaborare cu ANES, la Spitalul Județean de Urgență din Slobozia s-a înființat recent un centru de intervenție în situații de violență sexuală, proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian.