Despre „pocnitori”: Vezi ce obiecte pirotehnice sunt permise sau interzise

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

In conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin legea de organizare şi funcţionare cât şi cu prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată, cât şi cu H.G. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, Poliţia Română este instituţia responsabilă pentru prevenirea, constatarea şi combaterea neregulilor în domeniul operaţiunilor cu articole pirotehnice, exercitând, la nivel naţional, controlul referitor la regimul tuturor operaţiunilor cu materii explozive.

Obiecte pirotehnice permise:                         

Obiecte pirotehnice interzise:                          

Din experienţa anterioară, s-a dovedit că există cetăţeni care, contrar prevederilor legale, achiziţioneaza din tari ca, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Spania, Italia, articole pirotehnice din categoria celor interzise, pe care le-au comercializat publicului larg.

La nivelul judetului, in perioada  Sarbatorilor de iarna 2013-2014 au fost efectuate, un numar de 243 de acţiuni şi controale, fiind constatate un număr de 42 de infracţiuni, la Legea 126/1995, privind regimul materiilor explozive.

La finalul acestei acţiuni, au fost ridicate în vederea confiscarii, cantitatea de 141,273 kg materii explozive, 19.416 bucăţi articole pirotehnice.

Este de reţinut faptul că, nu au fost înregistrate evenimente negative, răniri de persoane, incendii sau distrugeri, datorate folosirii articolelor pirotehnice.

La data de  04.11.2014, la nivelul judetului, s-a declansat actiunea nationala FOC DE ARTIFICII 2014-2015- pentru verificarea legalitatii desfasurarii operatiunilor cu articole pirotehnice, de catre persoanele fizice si juridice, in perioada sarbatorilor de iarna

In urma activitatilor desfasurate de catre lucratorii de politie pina in prezent, au fost efectuate  un numar de 20 controale, fiind constatate un numar de 12 infractiuni la Legea 126/1995 rep, privind regimul materiilor explozive si ridicate in vederea confiscarii un numar de 2692 articole pirotehnice.

Pe raza judeţului Ialomiţa, au depus documentatia pentru a fi autorizate să deţină şi să comercializeze articole pirotehnice din categoria I, cinci societăţi comerciale.

Articolele pirotehnice din categoria I, sunt cele care contin maxim 3 grame material explozibil.

Exemplu- jerbe cu scantei, vulcani, stelute, lumanari scanteietoare, minisori, minifacla.

Pentru a putea fi comercializate articolele pirotehnice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

–  să aibă inscripţionate în limba română denumirea, categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi modificată, numai persoanele juridice autorizate au dreptul să deţină şi să comercializeze articole pirotehnice.

Persoanele juridice autorizate :

 1. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din clasele/categoriile pentru care au fost autorizate;
 2. nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din clasele/categoriile II-IV. Articolele pirotehnice din categoria I sunt cele care contin 3 grame material explozibil;
 3. petardele si pocnitorile sunt interzise la comercializare.

Infracţiuni şi contravenţii

A. Infracţiuni

ART. 37
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;
b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

Situaţii de fapt:

 1. comercializarea articolelor pirotehnice de către persoane juridice fără autorizaţie;
 2. comercializarea sau cumpărarea de către persoane juridice autorizate de obiecte pirotehnice altele decât cele pentru care s-a emis autorizaţia;
 3. comercializarea către populaţie a articolelor pirotehnice din clasele/categoriile II-IV ;
 4. deţinerea, confecţionarea, vânzarea sau folosirea de către persoanele fizice a articolelor pirotehnice din clasele/categoriile II-IV, T.1 şi T.2  .
 5. comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege (16 ani), precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

B.Contravenţii

         Contravenţiile sunt prevăzute de art. 38 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi cu modificările ulterioare.

Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 100% .

Art.38 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:

  – nerespectarea prevederilor art. 7, cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei.

ART. 7

(1) Persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calităţii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilor legale.

 • nerespectarea prevederilor art. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

ART. 8

(3) Persoanele care produc, deţin, transferă sau comercializează articole pirotehnice, precum şi persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.

(4) Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o durată determinată, cu posibilitate de prelungire.

– nerespectarea prevederilor art. 31, cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei.

ART. 31

(1) Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate în limba română categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

nerespectarea prevederilor art. 34, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;

ART. 34

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

 1. a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
 2. b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
 3. c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
 4. d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
 5. e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
 6. f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
 7. g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Adresam rugamintea tuturor cetatenilor judetului Ialomita, sa sesizeze prin SNUAU 112 sau la cea mai apropiata unitate de politie, orice nereguli legate de detinerea, comercializarea si folosirea de articole pirotehnice.

 

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️