Deduceri de 50% la cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate pentru cei care obțin venituri din activități independente

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

De la 1 iulie 2012, contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, determinate pe baza contabilităţii în partidă simplă, îşi pot deduce doar în proporţie de 50% cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşește 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul șoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă.

Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
– vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
– vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
– vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
– vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv
pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire pentru şcolile de şoferi;
– vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intră sub incidența acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
Totodată, începând cu anul viitor, la stabilirea venitului din investiţii, câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv.
Conform reglementărilor de până acum, contribuabilii erau obligăţi să
calculeze câştigul net/pierderea netă rezultată din transferul titlurilor de valoare, altele decât păţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societatilor închise, pe baza declaraţiei de impunere trimestrială.
De asemenea, pentru câştigurile/pierderile din transferurile titlurilor de valoare, începând cu 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectuează plăţi anticipate în cursul anului fiscal, în contul impozitului anual datorat.