Deducere TVA pe baza bonului fiscal

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

bon fiscal deducere TVADirecţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi că începand cu data de 14 martie 2013, pentru orice achiziţii de bunuri şi servicii, taxa pe valoarea adăugată poate fi dedusă de beneficiar, în condiţiile legii, pe baza bonurilor fiscale emise, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanţi auto pe baza de bonuri fiscale.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 571/2003 privind Codul fiscal, orice comerciant care doreşte ca bonurile fiscale să poată constitui documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pot să-şi adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale astfel încât să poată înscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.