comenzi la domiciliu cliseru.ro

Declarațiile 097 si 700 pentru notificarea intrãrii ori ieșirii din sistemul de TVA la încasare au fost modificate

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
08/04/2021 | Locale Ialomita

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabilii ineresați că au fost actualizate declaraţiile 097 şi 700 ca urmare a modificări plafonul pentru care se aplică sistemul TVA la încasare de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei, precum și a modificări modalității de exercitare a opțiunii pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, in sensul în care aceasta se poate exercita oricând in cursul anului, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care persoana impozabilă şi-a exercitat opțiunea.

Astfel, Formularul 097 “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“ se completează şi se depune la organul fiscal competent până pe data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare, în vederea înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Notificările depuse in termenul menționat se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare până la data de 1 a perioadei următoare celei în care a fost depusă notificarea.

De asemenea, întrucât rubricile din formularul de notificare (097) utilizat pentru exercitarea opțiunii de aplicare/încetare a aplicării sistemului TVA la încasare, au fost preluate şi în formularul 700 ”Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, aprobat prin Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 4136/2020 privind modificarea Ordinului președintelui A.N.A.F. nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscala a contribuabililor şi a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, a fost necesară modificarea corespunzătoare şi a subsecțiunii IV din formularul 700, precum şi a instrucțiunilor de completare a acestei subsecțiuni.

Reamintim astfel, că potrivit O.P.A.N.A.F. nr. 4136/2020 începând cu data de 30 martie contribuabilii vor putea efectua online toate opțiunile ulterioare înregistrării fiscale.

Baza legală : Ordinul 409/2021 pentru modificarea şi completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare publicat în Monitorul Oficial nr. 278 din 19 martie 2021

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița