Declaraţia privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, modificată

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii  persoane fizice care realizează venituri din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, supuse impozitului pe venit (conform legii) că a fost modificat modelul şi conţinutul formularului 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”.

Declaraţia se depune la organul fiscal teritorial, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în condiţiile legii.

Menţionăm că dacă persoanele fizice realizează venituri din transferul mai multor proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal trebuie să depună câte o declaraţie pentru fiecare transfer, iar în cazul în care proprietăţile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt deţinute în coproprietate, declaraţia se depune de fiecare coproprietar, persoană fizică, corespunzător cotei de deţinere. În cazul în care nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.