Declarația 205 se depune până cel târziu joi, 28 februarie 2013

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii, plătitorii de salarii pentru impozitul pe salarii precum şi plătitorii altor categorii de venituri, acolo unde exista obligaţia reţinerii la sursă a impozitului, că declararea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (formularul 205) se face până cel târziu joi, 28 februarie 2013, la organul fiscal în a cărei rază teritorială îşi au domicilui fiscal, sau pe internet, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

Menţionăm că, în cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia corespunzătoare activităţii acestora, se depune de contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de inregistrare fiscala al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

Pentru salariaţii care au fost detaşaţi la o altă unitate, declaraţia se completează de către unitatea care a încheiat contractele de munca cu aceştia.

[warning]Nedepunerea în termen a Declaraţiei 205, se sancţionează conform Codului Fiscal, cu amenzi cuprinse într 12.000 şi 14.000 lei.[/warning]