De la 1 septembrie au intrat în vigoare modificările aduse Codului de procedură fiscală

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa înştiinţează contribuabilii  interesaţi, că începând cu 1 septembrie 2012 au intrat în vigoare modificările aduse Codului de procedura fiscala prin OG nr. 29/2011, referitoare la data depunerii unor declaratii fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania.
Astfel s-a stabilit că data depunerii unei declaraţii va fi data înregistrarii declaraţiilor pe portal, aşa cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul informatic, cu condiţia validarii conţinutului declaratiilor. Menţionăm că până la acest moment, data depunerii unei declaraţii era considerată data validarii acesteia, aşa cum rezulta din mesajul electronic de confirmare a validarii declaratiei.

În situaţia în care declaraţia fiscala a fost depusă până la termenul legal de depunere, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial, în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi lucratoare
a aceleiaşi luni.

Noile reglementari se referă la toate declaraţiile depuse online de contribuabili prin portalul e-Romania, printre care se numară:

–         112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;

–         100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;

–         200 – Declaraţie privind veniturile realizate;

–         300 – Decont de taxa pe valoarea adaugată;

–         318 – Cerere de rambursare a TVA;

–         390 – Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri;

–         394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional;

–         710 – Declaraţie rectificativă; precum şi Situaţiile financiare anuale.

Reamintim contribuabililor că pentru a putea depune declaraţiile online, trebuie să deţină un certificat digital calificat, eliberat în conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, sau să imputernicescă persoane care deţin acest certificat .