comenzi la domiciliu cliseru.ro

De anul viitor, municipalitatea din Slobozia vrea să instituie o taxă specială de salubrizare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
23/10/2011 | Locale Ialomita
De la 1 ianuarie 2012, municipalitatea din Slobozia intenționează să instituie o taxă specială de salubrizare pentru toate persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Slobozia şi nu au încheiat contracte cu operatorul serviciului.

Taxa se va plăti în funcţie de numărul de persoane din familie. Această taxă urmează să fie plătită și de către cei care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative, precum şi de asociaţiile familiale.
Stabilirea, impunerea, constatarea şi încasarea taxei speciale de salubrizare se va face de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Slobozia, cunatumul urmând a fi de 6 lei / lună / persoană, și se va putea plăti în două rate egale, respectiv 31 martie şi 30 septembrie.
Autoritățile susțin că oportunitatea aprobării acestei taxe speciale rezultă din faptul că din cei aproximativ 53.000 de locuitori pe care îi are în prezent Slobozia, la care se adaugă aproximativ 2.000 cu viză de reședință, numai 36.169 plătesc taxă de salubrizare.
Aşa cum este cunoscut, gestiunea serviciului de salubrizare este delegată prin concesionare către operatorul S.C. Servicii Comunale SRL Slobozia, în baza contractului de concesiune încheiat la 26 iunie 2002, cu valabilitate până la 1 iulie 2014.
În prezent, operatorul de salubritate care colectează, transportă, depozitează şi neutralizează deşeurile menajere şi asimilate acestora are încheiate contracte cu asociaţiile de proprietari, proprietarii de gospodării individuale şi persoane juridice (agenţi economici şi instituţii), aceştia fiind în procent de 66%. Restul de 34% nu plătește această taxă, nu are contracte încheiate şi depozitează gunoiul la containerele asociaţiilor de proprietari sau pe terenurile virane. În afară de persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative în
cadrul cabinetelor medicale, de avocatură, birourilor notariale, ale executorilor judecătoreşti, de expertiză sau alte asemenea, precum şi asociaţiile familiale, datorează taxa specială de salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele
fizice și chiriaşii imobilelor aflate în proprietatea statului, a municipiului Slobozia sau proprietate privată şi care nu au încheiate contracte cu operatorul serviciului de salubritate.
Operatorul serviciului de salubritate din municipiul Slobozia împreună cu Direcţia de Impozite şi Taxe vor asigura evidența la zi a tuturor utilizatorilor fără contracte de prestări servicii în vederea impunerii ulterioare a taxei de salubritate. Poliţia Locală a Municipiului Slobozia va efectua și verificări în ceea ce priveşte existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoanele fizice, potrivit legii, şi va oferi sprijin Direcţiei de Impozite şi Taxe prin furnizarea de informaţii utile în vederea actualizării bazei de date ce vizează serviciul municipal de salubritate. La cererea Direcţiei dc Impozite și Taxe Locale, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor din municipiul Slobozia va furniza, în condiţiile legii, date în vederea unei corecte impuneri pentru utilizatorii serviciului dc salubritate care nu au încheiate contracte cu operatorul în domeniu. În situaţia în care, ulterior impunerii, cetăţenii încheie contracte cu operatorul de salubritate, aceştia nu mai datorează taxa specială de salubritate, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a încheiat contractul. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine calculul şi plata accesoriilor fiscale prevăzute de legislaţia fiscală în această materie.

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️