Cum poţi deveni ofiţer sau agent de penitenciare?

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
Actualizat: 21 martie 2016

Informații pentru anul 2013 aici: http://www.obiectiv.net/administratia-nationala-a-penitenciarelor-campania-de-recrutare-2013-16156.html/

Pentru cei care doresc o carieră în domeniul penitenciar, Administraţia Naţională a Penitenciarelor propune şi în acest an diverse oferte de studii, prin intermediul instituţiilor de învăţământ reprezentative.

În acest sens, Penitenciarul Slobozia, în perioada 01-05 martie 2012, efectuează vizite de prezentare în liceele municipiului Slobozia, prilej cu care sunt prezentate ofertele educaţionale pentru cei ce doresc a fi ofițeri de penitenciare:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, prin Facultatea de Poliţie, asigură formarea iniţială a ofiţerilor de penitenciare, studiile având o durată de trei ani.
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti organizează studii universitare de licenţă pentru „Psihologie Informaţii” şi „Studii de securitate şi informaţii”, cu aceeaşi durată de trei ani.
Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, ce oferă studii de specialitate pentru formarea ofiţerilor de penitenciare în domeniile de licenţă ”Ştiinţe administrative” (specializarea Administraţie publică) şi “Ştiinţe militare şi informaţii” (specializarea Management economico-financiar, Finanţe contabilitate).
Academia Tehnică Militară din Bucureşti formează ofiţeri de logistică şi ofiţeri specialişti din serviciul tehnico-ingineresc. Pentru sistemul penitenciar sunt disponibile locuri în ambele facultăţi ale Academiei, mai exact Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare şi Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament.
Institutul Medico-Militar din Bucureşti, care pune la dispoziţia doritorilor o programă de învăţământ pentru şase ani de studii la specializările medicină şi medicină dentară şi cinci ani pentru farmacie.

Pentru viitorii agenţi de penitenciare există posibilitatea admiterii la Şcoala de Agenţi de Penitenciare de la Târgu Ocna, jud. Bacău, care oferă pregătire specifică domeniului execuţional penal, pe parcursul unui an, şi Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti care asigură formarea şi pregătirea profesională a maiştrilor militari şi subofiţerilor necesari Forţelor Terestre şi altor beneficiari din sistemul de securitate naţională, durata de şcolarizare fiind de 2 ani.
Ca puncte forte pentru fiecare dintre ofertele propuse, se asigură gratuit masa, cazarea, echiparea şi asistenţa medicală, precum şi acordarea unei solde lunare în perioada şcolarizării. Imediat după finalizarea studiilor, absolvenţilor li se asigură un loc de muncă, prin repartizarea într-o unitate din sistemul penitenciar şi li se acordă grad profesional.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să fie declaraţi „APT” din punct de vedere medical şi psihologic;
f) să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei sau amendă penală), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
g) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ şi să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00, în cazul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” şi media pe fiecare an de studiu de minimum 8,00, în cazul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare;
h) să aibă vârsta de maximum 35 de ani împliniţi în anul concursului de admitere, în cazul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenşilor de Penitenciare;
i) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
j) să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
k) să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „ADMIS”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare;
l) să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor în situaţia în care vor fi declaraţi „ADMIS”
m) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
n) să nu fi fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică.