comenzi la domiciliu cliseru.ro

Cum își vând ialomițenii pământurile?

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
27/04/2015 | Locale Ialomita

Ialomițenii au vândut un hectar de teren ori la prețuri exorbitante, cum ar fi 59.000 lei/ha în zona Sinești, ori la preț mediu de aproape 9.000 lei în zona Rădulești, însă nu este o regulă în ceea ce privește zona.

teren agricol ialomita

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa, ca structură teritorială în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, are competența și răspunderea respectării prevederilor privind vânzarea – cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, referitoare la ofertele de vânzare, de exercitarea dreptului de preemțiune, procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor, organizarea și gestionarea bazei de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan în suprafaţă de până la 30 ha inclusiv.

După 10 luni de la apariţia Legii nr. 17/2014, la DAJ Ialomița s-au înregistrat 3.318 oferte de vânzare pentru 6.117 ha, la un preț mediu pe judeţ de 18.858 lei/ha.

În faza de început a aplicării legii, Direcția pentru Agricultură a răspuns cu celeritate la toate solicitările venite din partea primăriilor privind procedurile tehnice ale aplicării prevederilor legale.

Potrivit art. 4 din Ordinul MADR nr. 719/2014, Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Ialomiţa îi revin atribuţii în verificarea documentelor din ofertele de vânzare a terenurilor situate în extravilan privind corectitudinea datelor înscrise în formularele din anexele la Ordinul MADR nr. 719/2014.

Toate ofertele de vânzare a terenurilor sunt afişate la sediile primăriilor și pe site-ul propriu, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege, referitoare la obligativitatea menţinerii acestora timp de 30 de zile la dispoziţia celor interesaţi în cumpărarea terenurilor.
Aceeaşi obligaţie o are și Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa.

În interiorul celor 30 de zile, preemtorii, așa cum sunt definiţi de cap. III, art. 4, alin. (1) din lege, în ordinea rangului (copropietari, arendaşi, vecini, Agenţia Domeniilor Statului) își pot manifesta opţiunea de a cumpăra terenurile prin completarea anexei 1D din norme – „comunicare de acceptare a ofertei de vânzare», ce va fi remisă DAJ Ialomiţa și care, în termen de 5 zile lucrătoare, emite „Avizul final» de vânzare a terenurilor.

Dacă după 30 de zile niciun preemtor nu-și manifestă opţiunea de cumpărare, primăria eliberează vânzătorului „Adeverinţa de vânzare liberă”, dar la un preț nu mai mare decât cel din ofertă. Cele două documente (avizul final și adeverinţa) sunt valabile 6 luni de zile timp în care vânzătorul și cumpărătorul își pot face transferul de proprietate prin notariat sau prin acţiune judecătorească.

După 10 luni de la apariţia Legii nr. 17/2014, la DAJ Ialomița s-au înregistrat 3.318 oferte de vânzare pentru 6.117 ha, la un preț mediu pe judeţ de 18.858 lei/ha.

Ialomițenii au vândut un hectar de teren ori la prețuri exorbitante, cum ar fi 59.000 lei/ha în zona Sinești, ori la preț mediu de aproape 9.000 lei în zona Rădulești, însă nu este o regulă în ceea ce privește zona.

În general, prețurile variază, astfel că găsim la Slobozia vânzări la un preț mediu pe hectar de 32.000 lei, la Urziceni de 17.000 lei, la Țăndărei de 20.000 lei, iar la Fetești 19.000 lei. În comune, nici aici nu este o regulă. Sunt vânzări de terenuri și la peste 19.000 lei, și la 13.000, dar și 21.000 lei, 22.000 lei sau 25.000 lei.

Analizând însă ofertele și comunicările de acceptare a ofertelor de vânzare se constată un început de comasare a terenurilor și de consolidare a proprietăţii în marile exploataţii agricole care, prin programele desfăşurate prin Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale, și-au achiziţionat utilaje agricole performante și cărora le asigură eficiența prin lucrări pe terenuri cu suprafeţe mari.