CONVOCATOR SC IALPESCO SA

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Consiliul de Administrație al SC IALPESCO SA, convoacă în data de 22.05.2013 ora 11:00, la sediul societății din Slobozia, str. Matei Basarab, bl. MB 13, sc. A, etaj 2, ap.5, județul Ialomița, Adunarea  Generală  Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor, cu următoarea Ordine de zi :

[arrowlist]

  • 1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de  Administrație pentru exercitiul financiar 2012 ;
  • 2. Prezentarea Raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2012;
  • 3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare (bilanț contabil și contul de profit și pierdere) pentru exercițiul financiar 2012;
  • 4. Aprobarea repartizării profitului net obținut în exercițiul financiar 2012;
  • 5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012 ;
  • 6. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a programului de investiții pentru anul 2013;
  • 7. Diverse.

[/arrowlist][update]Dacă în data de 22.05.2013 nu se întrunește cvorumul necesar, următoarea convocare va fi pe data de 23.05.2013, în același loc și la aceeasi oră.[/update]

 Președintele Consiliului de Administrație,
Mirel Diaconu

 

SOCIETATEA COMERCIALA IALPESCO SA
SLOBOZIA  – JUDETUL IALOMITA
Str. Matei Basarab,bl.c.MB 13,sc.A, ap.5
Telefon 0243 235067 fax 0243 231601
Nr.inreg.ORC J21/9/1991;CUI 2072410

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️