comenzi la domiciliu cliseru.ro

Controale ITM Ialomița

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
22/02/2019 | Locuri de munca

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa a desfăşurat, în luna ianuarie 2019, acţiuni de control în domeniul relaţiilor de muncă, în urma cărora s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 149.500 lei.

Activitatea de identificare şi combatere a cazurilor de muncă fără forme legale de angajare s-a realizat prin 84 de controale inopinate la toate tipurile de angajatori. Persoanele implicate într-o asemenea activitate ilegală sunt total neasigurate şi neprotejate de eventuale riscuri, suferind serioase dezavantaje economice şi sociale. Inexistenţa contractelor individuale de muncă împiedica statul în exercitarea prerogativelor sale fiscale. Un număr de 20 de persoane, din care 3 femei, au fost identificate desfăşurând activitate de muncă nedeclarată la 10 angajatori care au fost sanctionaţi cu amenzi în valoare de 140.000 lei.

Modul în care sunt respectate prevederilor legale privind timpul de muncă şi de repaus a fost urmărit la un număr de 93 de angajatori şi au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale din care 9 avertismente şi 3 amenzi în valoare de 4.500 lei. În principal, în urma acţiunilor de control efectuate de către inspectorii de muncă, s-au constatat următoarele deficiențe:
Neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

Nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă, evidenţa precară a timpului de lucru;

Neintroducerea datelor şi netrasmiterea la inspectorat a programului REVISAL;

Neacordarea în condiţiile legii a unor drepturi salariaţilor (plata orelor suplimentare, repaus săptămânal, plata orelor de noapte, neplata la termenele convenite prin contractele de muncă a salariilor);

Neprogramarea concediilor de odihnă pentru anul 2019;

Necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, la încetarea contractului individual de muncă;

Nerespectarea prevederilor legale privind munca în regim de zilieri;

Nerespectarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă, pentru remedierea neconformităţilor constatate în procesele verbale de control încheiate anterior.

Nerespectarea de către angajator a obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de a aceştia, a documentele şi informaţiilor solicitate, necesare controlului.
Pentru aceste deficienţe au fost dispuse 85 de măsuri de intrare în legalitate cu termene concrete de realizare.